Gratun
Աստուածաշնչական Սուրբեր
Աստուածաշնչական Սուրբեր
by Շնորհք Արք․ Գալուստեան
Երևան: Գանձասար, 1997
Վարք Սրբոց
Վարք Սրբոց, Հատոր Գ

Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2010
Վարք Սրբոց
Վարք Սրբոց, Հատոր Բ

Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2009
Վարք Սրբոց
Վարք Սրբոց, Հատոր Ա

Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2009
Չորս Ավետարանների Համառոտ Մեկնություն
Չորս Ավետարանների Համառոտ Մեկնություն
by Ստեփանոս Սիւնեցի
Ս. Էջﬕածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջﬕածին, 2013
Ժամագիրք
Ժամագիրք

New York, NY: Ս․ Վարդան, 1986
Ճառեր
Ճառեր
by Հովհան Մանդակունի
Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածին, 2008
Հայաստանյայց Ս. Եկեղեցու Քրիստոնեականը
Հայաստանյայց Ս. Եկեղեցու Քրիստոնեականը
by Արշակ Տեր-Միքելյան
Ս. Էջմիածին: Մայր Աթոռ Ս․ Էջմիածին, 2007
Ազգապատում
Ազգապատում, Հատոր Բ
by Մաղաքիա Օրմանեան
Բեյրութ: Սևան, 1959
Ազգապատում
Ազգապատում, Հատոր Ա
by Մաղաքիա Օրմանեան
Բեյրութ: Սևան, 1959
Յուլիս 6, 1236 - Վանական վարդապետ, Հանդիպում Մուլար զօրավար
Յուլիս 7, 1289 - Նիկողայոս Դ Պապ, Նամակ է գրել Հեթում Բ
Յուլիս 8 - Վանական վարդապետ, Մահացել է
Յուլիս 23, 1288 - Հեթում Բ, Սպանութիւն Սմբատ
Յուլիս 23, 1288 - Թորոս, Սպանութիւն Սմբատ
Յուլիս 26 - Կղեմէս Դ. Պապ, Նամակ է գրել Հեթում Ա
Յուլիս 27, 1242 - Վանական վարդապետ, Հանդիպում Մուլար զօրավար
Յուլիս 28 - Եգիպտացիներ, Արշաւանք Հռոմկլայ
Յուլիս 28, 1292 - Գրիգոր Է Անաւարզեցի, Օծում Կաթողիկոս
Յուլիս 29, 1226 - Հոնորիոս Գ Պապ, Նամակ է գրել Կոնստանդին Գունդստաբլ
Contact | About
© Gratun.org