Gratun
The Church of Armenia
The Church of Armenia
by Malachia Ormanian
London: A. R. Mowbray & CO., LTD., 1955
Յուլիս 6, 1236 - Վանական վարդապետ, Հանդիպում Մուլար զօրավար
Յուլիս 7, 1289 - Նիկողայոս Դ Պապ, Նամակ է գրել Հեթում Բ
Յուլիս 8 - Վանական վարդապետ, Մահացել է
Յուլիս 23, 1288 - Հեթում Բ, Սպանութիւն Սմբատ
Յուլիս 23, 1288 - Թորոս, Սպանութիւն Սմբատ
Յուլիս 26 - Կղեմէս Դ. Պապ, Նամակ է գրել Հեթում Ա
Յուլիս 27, 1242 - Վանական վարդապետ, Հանդիպում Մուլար զօրավար
Յուլիս 28 - Եգիպտացիներ, Արշաւանք Հռոմկլայ
Յուլիս 28, 1292 - Գրիգոր Է Անաւարզեցի, Օծում Կաթողիկոս
Յուլիս 29, 1226 - Հոնորիոս Գ Պապ, Նամակ է գրել Կոնստանդին Գունդստաբլ
Contact | About
© Gratun.org