Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Կարապետ Բ. Ուլնեցի

1963. Սամուէլ Մանիսացի

Սահակ Բրուտեցի նահատակէն զատ պիտի յիշենք նաև Սամուէլ Մանիսացին, Եղիա քահանայի որդին, որին տապանագիրը կ՚ըսէ թէ ջերմեռանդ հաւատով գլխատեցաւ Զմիւռիոյ մէջ (ՔՕՍ. Ա. 89), և ուրիշ պարագայ չի յիշեր։ Տապանգիրը նահատակութեան օրը կը դնէ 1723 յուլիս 15 երեքշաբթի, որ տոմարով չ՚արդարանար, և հարկաւ կամ փորագրողին կողմէ շփոթութիւն և կամ արտատպողին կողմէ հայկական թուատառերու մասին թիւրիմացութիւն մը մտած է, զոր դիւրութեամբ ալ ուղղել չենք կրնար, զի նմանաձև տառերու դիմաց ալ չենք գտնուիր։ Ուստի կը բաւականանանք 1723 յուլիս 15-ը պահելով, երկուշաբթի ըսել նահատակութեան օրը, գուցէ երեքշաբթին թաղման օրը ըլլալով շփոթութեան պատճառ տուաւ։ Սոյն միջոցին, 1730 և 1735 տարիներու մէջերը, գրած էին ոմանք Խանում Վաղարշակերտացիին վկայութիւնը (ՆՈՐ. 566), այլ ստուագոյն աղբիւրներ 1755-ին դնելուն (ՆՈՐ. 562), ուրիշ առթի կը թողունք անոր յիշատակութիւնը։

« 1962. Սահակ Բրուտեցի   |   1964. Պարսկաստանի Վիճակը »
© Gratun.org