Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ղազար Ա. Ջահկեցի

2027. Անձերու Բաղդատութիւն

Խնդիրը նկատեցինք պարզապէս կանոնական ձևակերպութեան տեսակէտէն, ապա թէ ոչ անհատական արժանաւորութեան տեսակէտէն, երկուքն ալ հաւասարապէս անձնահաճ և շահագէտ անձեր կը ներկայանան, վրէժխնդիր և անիրաւ, որոնք ոչ մի կերպով յանձնարարելի չէին կրնար ըլլալ։ Արդիւնաւորութեան տեսակէտէն, Ղազար, որչափ ալ բռնաւոր և քինախնդիր, իր մրցակցին վրայ ուսումանական առաւելութիւնն ունի, գլխաւորապէս իր երկասիրած Դրախտ Ցանկալի գիրքով, ամբողջապէս հայադաւանութեան պաշտպանութեան նուիրուած, իրեն տրամադրելի և ժամանակին ծանոթ հմտութեանց փաստերով։ Հրովարտակած է նաև Երգաբան մը, և Աստուածազերս աղօթագիր մը։ Իսկ շինարարութեանն ալ ընտիր նմոյշներ են Մայրաթոռոյ վեհարանը և Ղազարապատը, որ մինչև մեր օրերը կաթողիկոսարանի պէտքը լրացուցին, թէպէտ երկրորդը քանդուեցաւ արդէն, և առաջին ալ նոյն բախտը պիտի ունենայ, երբ նորաշէնը աւարտի։ Պետրոս ընդհակառակն իր ետևէն բան մը թողած չէ, և պէտք չէ միտքէ հաւանել այն տգեղ դերը զոր խաղաց Կոլոտի դէմ (§ 1986)։ Ուրիշ պարագաներու մէջ ալ բարձր և վեհ զգացումներու նշան մը չէ տւած, և բոլոր ըրածն ու Ղազարի դէմ վարած դերը անհատական թշնամութեան կամ անձնական շահագիտութեան նկարագիրը կը կրեն (§ 1991)։ Պետրոս տեղ մը իբր Կարնոյ առաջնորդ կը յիշուի (Շահ. Ա. 228) սակայն ժամանակագրական հաշուով չենք գտներ ատեն մը, որ այդ պաշտօնը վարած ըլլայ։

« 2026. Կանոնական Դիտողութիւն   |   2028. Քիւթիւր Տապալուած »
© Gratun.org