Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ղազար Ա. Ջահկեցի

2031. Մխիաթարի Յաջորդը

Տարի մը կը յապաղի Մխիթարի յաջորդին կամ Մխիթարեան միաբանութեան աբբահօր ընտրութիւնը, ինչ որ կը ցուցնէ, թէ գաղափարներու և տեսութիւններու անհամաձայնութիւններ տեղի ունեցած են։ Վերջիվերջոյ ընտրութիւնը կը կեդրոնանայ ոչ թէ Մխիթարի հին գործակիցներէն և արդիւնաւոր աշխատակիցներէն մէկուն վրայ, այլ վերջիններէն և միայն 1739 ապրիլին քահանայացած միաբանի մը վրայ, ինչպէս էր հայր Ստեփանոս Մելքոնեան, բնիկ Կ. Պոլսեցի, տակաւին 33 տարեկան (ՅՈՐ. 217)։ Մելքոնեան ընտրուեցաւ 1750 ապրիլ 6-ին, և պաշտօնի մտնելուն հետ մուտ գործեցին Ս. Ղազարի վանքը՝ Հինի և նորի վէճերը, այսինքն է հին ուղղութեան պաշտպաններուն՝ և նոր ուղղութեան մը հետևողներուն պայքարները։ Մելքոնեան, ինչպէս տարիքն ալ ու իր ընտրութիւնն ալ կը ցուցնէին, անմիջապէս ձեռնամուխ կըլլայ Մխիթարի կարգերը փոփոխել, և նորաձևութիւններով նոր կանոնագրութիւն մը կազմելու կը ձեռնարկէ, և դժգոհութիւնները այնչափ կը զօրանան, որ գործը մինչև միաբանութեան պառակտելուն, և մի մասին բաժնուելով նոր ճիւղ մը կազմելուն պատճառ կըլլայ (ՅՇՐ. 4), որուն վրայ իր կարգին։

« 2030. Մխիթարի Մահը   |   2032. Արծիւեանի Մահը »
© Gratun.org