Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ղազար Ա. Ջահկեցի

2034. Ջահկեցի Մահը

Զանազան կողմեր կատարուած իրողութիւնները քաղելէ ետքը, նորէն դառնանք Մայրաթոռ, ուր 1747 փետրուարին վերահաստատուած տեսանք Ղազար Ջահկեցին (§ 2028)։ Ղազար վերջնական յաղթութիւնը տանելէն ետքը, իր բոլոր քինախնդրութիւնը Քիւթիւրի վրայ ամփոփելով, ուրիշները հանդարտ թողած կերևի, զի նոր հալածանքներ և հարստահարութիւններ չեն յիշուիր այլևս։ Իբր գործունէութեան արդիւնք ունինք Ղազարապատը, որ այդ վերջին միջոցին մէջ շինուած և լրացած է 1750-ին (ՇԱՀ. Ա. 91), մինչ Վեհարանը այն ատեն Պատրիարքարան կոչուած, 1741-ին, իր կաթողիկոսութեան առաջին մասին մէջ լրացած էր (ՇԱՀ. Ա. 92), Կիրքն ալ, զայրոյթն ալ, որչափ սաստիկ և բուռն ըլլան, հետզհետէ կը մեղմանան տարիքի բերմամբ։ Ըստ այսմ Ջահկեցին ալ հանդարտութեամբ անցուց իր վերջին օրերը, և խաղաղութեամբ կնքեց իր ալեկոծ և տագնապալից կեանքը 1751-ին, ամսաթիւը անորոշ, բայց մերձաւոր հաշուով տարւոյն սկիզբները, վասնզի յաջորդը՝ ընտրական գործողութիւններ աւարտելէն և Կ. Պոլսէ Էջմիածին գալէն ետքը, նոյն 1751 տարւոյ սեպտեմբերին մայրտաճարին մէջ օծումը կընդունէր։ Ղազարի գերեզմանը կը տեսնուի Ս. Գայիանէի վկայականին բակին աջակողմը։ Բաւական խօսած կը գտնուինք Ջահկեցին անձնաւորութեան նկատմամբ և իրեն գործողութեանց վրայ գնահատումներ ալ ըրած, այնպէս որ պէտք չենք զգար նոյն կէտերու վրայ անդրադառնալ։ Բոլոր կեանքին ընթացքին մէջ յայտնի կը տեսնըւին անոր վրայ կարողութեան գովելի ձիրքեր, յաջողակութեան համար արթուն միտք, և ձեռնարկներու մէջ տոկուն ջանք սակայն դժբախտաբար ամենայն ինչ չափազանց էր անոր վրայ, և բուռն կիրքերով շաղախեալ էին անոր լաւ յատկութիւններն ալ։ Արժանապատւութեան զգացումը մինչև սնափառութիւն մղուած, անձնապաշտպանութիւնը մինչև անգթութիւն հասած, ջանքը մինչև բռնութիւն, և համարձակութիւնը մինչև ապօրինութիւն յառաջացած։ Եթէ գիտցած ըլլար իր ձիրքերը՝ կիրքերէ զերծ պահելով արդիւնաւորել, անշուշտ աւելի հանդարտ ու երջանիկ, և տագնապներէ տառապանքներէ զերծ կեանք վարած կըլլար, և իր անունը լաւագոյն կաթողիկոսներուն հետ կը դասուէր. մինչ այժմ իր անտեղի գործերն են որ լաւ և ընտիր կողմերն ալ կը քողարկեն և կաղաւաղեն, և իր անունը փառաւոր յիշատակէ կը ղրկեն։

« 2033. Շղթայակիրի Մահը   |   2035. Ընտրութեան Պարագաներ »
© Gratun.org