Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Աղեքսանդր Բ. Բիւզանդացի

2054. Ուրիշ Նահատակներ

Այստեղ աւելցնենք քանի մը նահատակներու անուններն ալ, որոնց կը հանդիպենք աստ և անդ առանց պատմական պարագաները գիտնալու, Սարգիս դպիր կը յիշէ Աստուածատուր Մալղարացին, նահատակուած 1710 յունուար 10-ին, երեքշաբթի օր (ՍՐԳ. ), որ կը համեմատի Աստուածայայտնութեան հինգերորդ օրուան։ Նահատակութեան տեղը Կ. Պոլիս եղած կերևի և տիրացու Պաղտասարն զպատմութիւնն գրեալ է կըսէ, բայց մենք չենք տեսած։ Բանկալթիի գերեզմաննոցի մէջ բաւական թուով նահատկներու գերեզմաններ կը գտնուին, որոնց տապանագիրներէն միայն պէտք է քաղենք հակիրճ տեղեկութիւններ։ Հազար հարիւր և չորս քսան, ընդ որս և չորս յարազուգեալ, այսինքն 1735 թուականին նահատակուած է Յակոբ յաղթողս այս քաջաջան, որ տիօք մանուակ էր և առոյգ, բայց չերկուցեալ ի սուսերաց, եհեղ զարիւնս վկայական։ Կոմիտաս Պիլէճիկցին ալ որդի Պէկօղլիցի Սատէթի, 1742-ին փոխեցաւ կըսուի պարզապէս, սակայն տապանաքարին վրայ կախուած մարմին մը քանդակուած է, որ նահատակութեան նշանակ է։

« 2053. Փռանկուլ Շրջըվանցցի   |   2055. Յարութիւն Թօփճիօղլու »
© Gratun.org