Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յակոբ Ե. Շամախեցի

2060. Կաթոլիկական Խնդիրներ

Մանուէլեան խմբակը իր գործունէութիւնը ալ աւելի առաջ մղելով, Ֆրանկացեալներունդէմ ամբաստանագիր տուաւ նոյնիսկ առ արքայ, թէ օտար եկեղեցիներ կը յաճախեն, և դեսպաններու պաշտպանութեամբ կը ճոխանան, և տեղական իշխանութիւնները կանարգեն։ Տրուած յայտարարութիւնը ստուգելու համար, կառավարութեան յատուկ պաշտօնեաներ ղրկուեցան կիրակի օր մը, 1761 նոյեմբեր 11-ին, ղալաթիոյ Ս. Պետրոս, Ս. Գէորգ, և Ս. Բենեդիկտոս լատին եկեղեցիները, որոնք հոն դիմող Հայերէն 52 հոգի ձերբակալելով նաւատեղեաց բանտը տարին։ Բռնի միջոցը Նալեան պատրիարքի հաճութեամբ չէր, ուստի դժուար չեղաւ բանտարկելոց ազատութիւն ստանալ։ Մանուէլի խմբակը նոր ամբաստանագիր մատոյց կառավարութեան 1762-ին սկիզբները, և այս անգամ յանուանէ 24 հոգիներու անուններ տալով, Նալեան եղելութիւնը իմանալով ինքն հոգ տարաւ որ ամբաստանեալներ մէջտեղ չերևան, և մէկ մը՝ գոհարավաճառ Յովհաննէս Թումաճանեան ձեռք ինկաւ, և հարցուփորձի ենթարկուեցաւ։ Պէտք եղաւ պատրիարքի վկայութիւնը լսել, որ հաստատեց թէ ձերբակալեալը իր ժողովուրդէն Հայ մըն է և այնպէս արձակուեցաւ. նոյնպէս միւս 23-ներուն ձերբակալութեան հրամանն ալ ետ առնուեցաւ։ Երբոր եպարքոսը պատրիարքէն բացատրութիւն կը խնդրէր, թէ ինչո՞ւ կռիւք և կագք յուզին վասն օրինաց ձերոց, և թէ զի՞արդ ոչ տանիս փոյթ անոնց առջևն առնել, Նալեան պարտաւորուեցաւ յայտնել, թէ Մանուէլ քահանայ մը և Յովհաննէս սափրիչ մը առանց իր հրահանգին գործերու կը ձեռնարկեն։ Ասիկա բաւական եղաւ որ ձերբակալութեան հրաման ելլէ Մանուէլի խմբակին համար, որոնցմէ շատեր, ինչպէս և Սարգիս Տիպաճեան քահանան պատրիարքին գթութեան դիմեցին, իսկ Մանուէլ և Յովհաննէս խնդրակներու ձեռք իյնալով բանտարկուեցան և վերջէն աքսորուեցան (ՉԱՄ. Գ. 807-871)։

« 2059. Մանուէլեան Խմբակը   |   2061. Այդ Մասին Դիտողութիւն »
© Gratun.org