Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յակոբ Ե. Շամախեցի

2065. Հռոմի Վանքը

Իսկ Անտոնեանք կաշխատէին ինքզինքնին զօրացնել, թէ Պէյթխաշպօն վրջնական և հաստատուն սեփականութիւն դարձնելով 1760 ապրիլ 12-ի վաւերագրով, և Ս. Անտոն անունով վանք մըն ալ կազմակերպելով , թէ Հռոմի կղերանոցներուն մէջ նորահաս միաբաններ զետեղելով ուսմանց մէջ զարգանալու համար, և թէ Հռոմի մէջ վանք մը ստանալու համար աշխատութիւնները շարունակելով։ Այդ մասին աւելի աշխատողներն եղան՝ հայր Ռափայէլ Թումայեան երկու եռամեայ, շրջան աբբայութեան վրայ գտնուելով, և հայր Գրիգոր Ներսէսեան Հռոմի մէջ անխոնջ և անդուլ հետապնդութեամբ։ Ներսէսեան ոչ միայն Հռոմ այլև Նաբօլի և Անքոնա ալ շրջեցաւ յարմար տեղ մը գտնելու յոյսով, պահ մը Լէոպոլսոյ կամ Իլվովի մէջ հաստատուելու գաղափարն ալ նկատի առնուեցաւ, միանգամայն ստիպուեցաւ Հայ հռոմէականներու կողմէն յարուցուած արգելքներու դէմ ալ մաքառիլ։ Միքայէլ ալ Հռոմ եղած միջոցին երբեք չօժանդակեց իրեն միաբանութեան ձեռնարկին, և այնպէս 1760-ին սկսելով տասը տարիի մօտ այդ նպատակին աշխատեցաւ, և Հայ հռոմէականներէ հեռու մնալու համար Ս. Մարիամ Եգիպտացի (Santa Maria Egiziaca) եկեղեցւոյն յարակից հայ հիւրանոցին բնակութիւնն ալ թողլով Ս. Պանտալէոն (San Pantaleo) լատին վանքը քաշուեցաւ։ Պէտք եղաւ որ պապական արտօնութիւնը ձեռք ձգելու համար՝ շատ մը ձևակերպութիւններու ենթարկուի, բայց վերջապէս նպատակին հասնելու գոհունակութիւնն ունեցաւ, և 1762 յուլիս 15-ին նօտարական վաւերագրով գնեց Վատիկանի հրապարակին վրայ Չէզի (Cesi) դուքսերուն ժառանգական ապարանքը, յարակից այգիով ու պարտեզով, զոր Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ անունով վանքի փոխարկեց (ԱՆՏ. )։ Այդ գործին մէջ յիշուելու արժանի է նաև հայր Թադէոս Գօլօտեան վարդապետը, որ քաղաքէ քաղաք նուիրակութեան պատելով հայթայթեց այդ ստացութեան համար պէտք եղած գումարը։ Միաբանութիւնն ալ գործին աւելի փայլ տալու համար, վերջին 1761-ի եռամեայ ժողովին մէջ հայր Գրիգոր Ներսէսեանը բացակայ մնալով ալ, նորէն աբբայական պաշտօնին բարձրացուցած էր, որով ոչ իբրև լոկ ներկայացուցիչ, այլև իբր գլուխ միաբանութեան ստացութիւնը կնքեր։ Անկէ ետքը Ներսէսեան պարտուպատշաճ փոփոխութեանց ձեռնարկեց, և 1766 օգոստոս 17-ին, նոյն ապարանքին մէկ թևին մէջ ձևակերպած եկեղեցիին նաւակատիքը կատարեց (ԱՆՏ. )։

« 2064. Հռոմէական Կաթողիկոսներ   |   2066. Յակոբի Մահը »
© Gratun.org