Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ղուկաս Ա. Կարնեցի

2162. Ահագին Հրդեհներ

Յիշեալ խնդիրը բացատրութեան չանցած, հարևանցի յիշենք Զաքարիայի դառնալուն, 1782 տարին պատահած աղետալի հրդեհները։ Առաջինը հանդիպեցաւ Սամաթիա, յունիս 28-ին, Վարդավառի պահոց երեքշաբթի օրը, և գիշերուան ժամ 5-ին սկսելով 15 ժամ տևեց։ Քիչ ետքը պատահեցաւ Պալաթի հրդեհը յուլիս 12-ին, Վարդավառի երկրորդ երեքշաբթի օրը, և ցերեկուան ժամը 10-ին սկսելով 25 ժամ տևեց։ Բայց աւելի ահռելի եղաւ երրորդը, որ օգոստոս 10-ին, Աստուածածնայ պահոց չորեքշաբթի օրը, երեկոյեան ժամը 2-ին սկսելով, շարունակեց 66 ժամ մինչև շաբաթ ցերեկ ժամ 8։ Հրդեհը Ճիպալի թաղէն սկսելով, տարածուեցաւ Այագաբու Քօսթքա, Վլանկա, Եէնիքաբու, Սամաթիա, Սիլիվրիքաբու ու Եէտիքուլէ թաղերը, և 30,000-է աւելի տունս և շինուածս պատուականս յոչինչ դարձոյց, այնպէս որ Կ. պոլսոյ մայրաքաղաքին մեծ կէսը անապատ արար։ Այդ աղէտները, որոնց մէջ ընդարձակ Հայ թագաբաժիններ ալ կային, առիթ ընծայեցին Զաքարիայի նպաստամատոյց գործունէութեան ձեռնարկել։ Արար խորհուրդ ընդ իշխանաց և իշխանապետաց, և սկսաւ նշանաւոր գումարներ հաւաքելով ամէնուն պարէն և սնունդ բաշխել տալ, վրաններ պատրաստել տալով բացօթեաները պատրաստել, և ամէն արհեստաւոր խումբերու շրջաբերականներ գրել, և սրտաճմլիկ խօսքերով ամէնքը նուիրատուութեան և ողորմութեան յորդորել։ Արհեստաւորներու 72 խումբերէն կամ Էսնաֆներէն՝ 16 հոգիէ բաղկացեալ յանձնաժողով մըն ալ կազմեց, որ հաւաքուած նպաստերը խղճի մտօք բաշխէն, որով փոքր մի թեթևացոյց զտառապանս հրկիզուած խեղճերուն (ԴԻՒ. Ժ. 315-321)։ Էսնաֆներու կամ արհեստաւորներու 72 խումբերէն 65-ին անունները կը յիշէ Պօղոս Կաղզուանցի յիշատակագիրը (ԴԻՒ. Ժ. 338), որ հետաքրքրական է այդ տեղեկութիւններով զբաղողներուն, բայց մեր նպատակէն դուրս է։

« 2161. Գործի Կը Սկսի   |   2163. Կաթոլիկներու Դիրքը »
© Gratun.org