Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ղուկաս Ա. Կարնեցի

2188. Զաքարիայի Կտակը

Զաքարիայի անունին արատ չենք սեպեր իր թողած մեծահարուստ կարողութիւնն ալ, զի այն ժամանակներ նաև առանց զօշաքաղութեան հնար էր եկեղեցականաց, մանաւանդ բարձրաստիճան եկեղեցականաց, դրամի տէր դառնալ, ինչպէս որ պատմութեան կարգին ալ տեսնուեցաւ անոնց բազմաթիւ օրինակները։ Ընդհակառակն Զաքարիայի գովեստի գլուխ մը պէտք է նկատուի որ իր կարողութիւնը բոլոր բարեգործական նպատակներու սահմանեց, և անտեղի կիրառութեանց դուռ չբացաւ։ Իրեն ժառանգութենէն 30,000 մարշիլ կամ դահեկան տէրութիւնն էառ, 20,000 ալ իրեն յաջորդող պատրիարքն էառ, և մնացած 92,000 դահեկանը զանազան նպաստներու յատկացուցած էր, կտակակատար նշանակելով Սիմէոն Տէր-Մովսէսեան, Չօպան Հովուեան, Յովհաննէս Տադէսեան, Յովհաննէս Լիմոնճեան և Յակոբ Կիւլապեան ամիրաները։ Այս գումարին մէջ համրուեցան Քուրուչէշմէի եկեղեցւոյ 18,000 և Մայրեկեղեցւոյ 20,000 նպաստներ, որոնք իրմէ ետքը վերջնապէս կարգադրուեցան, իսկ մնացեալ գումարը պիտի բաշխուէր հետևեալ կերպով, Տուրքի և պարտքի համար բանտարկուածներուն ազատման 5000, անտէր մեռելներու թաղումի ծախքերուն 5000, տնանկ աղքատներու 1500, մօրը հոգւոյն տարեկան երկու հոգեհանգիստ ընելու համար Էջմիածինի միաբանութեան 5000, այրի երէցկիներու աղջիկները ամուսնացնելու 2500, դպրատուներուն 1500, Հիւանդանոցին 3500, իսկ մնացեալ 10,000-ին տեղերը չեն նշանակուած։ Այս գումարէն զատ Մայրեկեղեցւոյ կտակած է ամբողջ ծանրագին զգեստ մը 35,000 դահեկանի արժողութեամբ։

« 2187. Զաքարիայի Մահը   |   2189. Դանիէլ Պատրիարք »
© Gratun.org