Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Յովսէփ Ա. Հողոցմեցի

232. Ակակի Նամակը

Անցողիկ յիշենք այստեղ Ակակ Մելիտինացիի երկրորդ թուղթը, Հայերուն ուղղուած, որուն գլուխը հայրապետի հասցէ չկայ, մինչ առաջին թուղթը ունէր (ԹՂԹ. 14), այլ կը կարդացուի, Պատուական եւ առաքինի նախարարք Հայոց, սիրելիք եւ ծառայք Քրիստոսի (ԹՂԹ. 19)։ Նպատակը միեւնոյն է, այսինքն Հայերը Նեստորի եւ Թէոդորի մոլութենէն զգուշացնել, միեւնոյն փաստերով որ առաջին թուղթին մէջ գործածուած են։ Հասցէն նախարաներուն ըլլալը կը ցուցնէ, թէ գրուած է Ակակի ծանօթ եւ բարեկամ Սահակի մեռնելէն ետքը, որուն պաշտօնապէս յաջորդ ալ գրուած չլինելով, եւ ազգային գործերուն հսկողութիւնը նախարարներուն ձեռքը մնացած ըլլալով, Ակակ անոնց կ՚ուղղէ պէտք եղած յորդորները։ Կը յիշեցնէ հաստատուն մնալ այն ուղղութեան վրայ, զոր սուրբ եւ ճշմարիտ վարդապետքն գծեցին։ Ուրախ եմ, կ՚ըսէ, լսելով զբարի գործսն զոր գործեցէք, զի զգրեալսն Դիոդորի, հաւանօրէն Թէոդորի, կարեցէք կնքեցէք, ինչպէս լսած է սիրելեաց երիցանց, Հոնայ, Քոթայ եւ Անձնայ բերնէն (ԹՂԹ. 21)։ Արդ օտարանուն երէցներու ինքնութիւնը ճշդել դժուար է, հայերէն անուններ չեն, որ համաձայնեցնենք զանազան առիթներով Մելիտինէ գացող թարգմանիչներուն հետ, եւ սիրելեաց մերոց երիցանց բացատրութիւնը հաւանական կը ցուցնէ որ Հոն եւ Քոթ եւ Անձն երէցները Մելիտինեցիներ են, զորս Ակակ ղրկած է մօտէն Հայերու վիճակը զննելու եւ ապահովուելու համար։ Մեր պատմութեան համար կարեւոր կէտն է, թէ Յովսէփ մեծ վարդապետներուն մահուընէ ետքը աշակերտակիցներուն օգնութեամբ կը հսկէր որ Նեստորի մոլորութիւնները՝ Թէոդորի եւ Դիոդորի անուններով գեղերեսուած՝ համարձակութիւն չգտնեն Հայաստանի մէջ։

« 231. Յովսէփի Աստիճանը   |   233. Յովսէփ Խոստովանող »
© Gratun.org