Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Յովսէփ Ա. Հողոցմեցի

263. Աքսորեալ Նախարարներ

Տիզբոն երթալով դատուելու հարմար որոշուած նախարաներուն թիւը, Փարպեցիէն 31 ըսած է (ՓԱՐ. 86). իսկ ըստ Եղիշէի 35 (ԵՂԻ. 150)։ Անոնց անուններն ալ միառմի յիշուած են հետեւեալ կերպով. Սիւնեաց տոհմէն 2 հոգի՝ Բաբգէն եւ Բակուր եղբայրներ, Արծրունեաց տոհմէն 7 հոգի՝ Ներշապուհ, Շաւասպ, Շնգին, Մեհրուժան, Պարգեւ, Տաճատ եւ Ապրսամ, Մամիկոնեանց տոհմէն 4 հոգի՝ Համազասպեան, Համազասպ, Արտաւազդ եւ Մուշեղ, Կամսարականաց տոհմէն 5 հոգի՝ արշաւիր, Թաթուլ, Վարձ, Ներսէ եւ Աշոտ, Ամատունեաց տոհմէն 3 հոգի՝ Վահան, Առանձար եւ Առնակ, Դիմաքսեան տոհմէն 2 հոգի՝ Թաթուլ եւ Սատոյ, եւ 2 եւս անուննին չյիշուած, Անձեւացեաց տոհմէն 3 հոգի՝ Շմաւոն, Զուարէն եւ Առաւան, Առաւեղեան տոհմէն 3 հոգի՝ Փափագ, Վարազդէն եւ Դատ, Մանդակունեաց տոհմէն 2 հոգի՝ Սահակ եւ Փարսման, Ռոփսեանց հոհմէն 2 հոգի՝ Բաբիկ եւ Յոհան, Ռշտունեաց տոհմէն՝ Վրէն, Գնունեաց տոհմէն՝ Ատոմ։ Ընդ ամէն 35 անունով յիշուածներ, որոնցմէ Փարպեցիէն յիշուած չեն Մեհրուժան Արծրունի, Ներսէհ եւ Աշոտ Կամսարականք, եւ Զուարէն Անձեւացի։ Եթէ Դիմաքսեանց ցեղէն առանց անունի յիշուած երկու եւս տոհմակիցները թիւի անցնենք, Տիզբոն գացողներու բուն թիւը կը լինի 37։ Ինչպէս պարզ ակնարկով մըն ալ կը տեսնուի, այս ցուցակէն շատեր միեւնոյն Աւարայրի պատերազմին մասնակցողներն են (§ 254), որոնք չէին նահատակուած, եւ խոստովանողական կոչման նախատեսուեամբ եկան, Տիզբոն եւ կամօք մատնեցան ի սուրբ կապանս չարչարանաց (ԵՂԻ. 150)։ Այդ նախարաներուն հետ Տիզբոն զրկուեցան քանի մը նախարարազուն տղաքներ ալ, իբր պատանդ Պարսկաստան պահուելու համար, որոնց մէջ յանուանէ կը յիշուին Վահան եւ Վասակ եւ Արտաշէս, նահատակ Հմայեակ Մամիկոնեանի գաւակները (ՓԱՐ. 111), եւ Ներսէհ ու Հրահատ, Արշաւիր Կասարականի զաւակներ (ՓԱՐ. 122), Վարդան եղբօրորդիներ եւ թոռներ։ Վասակ Սիւնի, թէպէտ մարզպանութենէ ձեռք քաշած, եւ Տիզբոն երթալու հրաւիրուած, սակայն դադաղութեամբ կը շարժէր, որպէսզի գոնէ կապեալ եկեղեցականներուն եւ ղրկուելիք նախարարներուն ճամբայ հանուիլը ապահովէ, եւ Տիզբոնի մէջ անոնց պարտութեամբ իր վրէժը լուծէ։ Իրօք ալ, եկեղեցականները եւ նախարարները տայր խաղացուցանել յառաջագոյն քան զինքն (ՓԱՐ. 75, եւ յետոյ ինքն կ՚ուղեւորէր տայր խաղացուցանել յառաջագոյն քան զինքն (ՓԱՐ. 76), որ է ըսել 451 Օգոստոս 4- էն առաջ, Աւարայրի պատերազմին օրէն երկու ամիս ետքը։

« 262. Երկդիմի Ընթացք   |   264. Վասակ ու Քննութիւն »
© Gratun.org