Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Յովսէփ Ա. Հողոցմեցի

276. Սահակ Մեսրոպեաններ

Ղեւոնդի եւ Սահակի լրացած տարիքը բնական կերպով մտածել կու տայ, թէ մինչեւ անոնց նահատակութեան տարին Սահակի եւ Մեսրոպի աշակերտներէն շատեր ալ կամ արդէն վախճանած կամ ընթացքնին լրացուցած էին, որով յարմար կը սեպենք այստեղ համառօտակի քաղել, ինչ որ պատմութիւնը մեզի հասցուցած է Սահակ -Մեսրոպեան աշակերտութեան երիցագոյններուն վրայ։ Բայց դժբախտաբար շատ քիչ մանարամասնութիւններ ունինք այս մասին։ Սահակի կենաց ատեն, գործի վրայ եղողներ անոնք էին հարկաւ, ինչպէս Արտաշատի ժողովին եպիսկոպրոսներուն ցուցակն ալ կը վկայէ (§ 241)։ Սակայն Փարպեցի ասոնց շատերուն վերջէն հալածուած ըլլալը կը յիշէ, եւ կ՚երեւի թէ շատ երկար էր այդ ցուցակը։ Ճիշտ այդտեղ երկու էջ ինկած է միակ բնագիրէն (ՓԱՐ. 202), որուն համեմատ հրատարակուած են տպագիրները, եւ այդ կորսուած հատուածին նախընթաց թերթը Մովսէսի, եւ հետեւորդկ Տիրայրի հալածանքները կը յիշեն։ Ինչ որ կը ցուցնէ թէ բոլոր պակսած մասը հալածուողներու շարք մըն էր, որոնց պատմութիւնը կը քաղէր Փարպեցին, ցաւելով թէ առաքելանման մարդիկն ընդ՞էր խստագոյն վշտիւ վախճանեցան (ՓԱՐ. 201)։ Իսկ հալածանքը պէտք կ՚ըլլայ յետաձգել 452 թուականէն ետքը, երբոր նոր կաթողիկոսներու ատեն, բոլորովին նոր ընթացք մը սկսաւ, եւ Սահակ-Մեսրոպեան աշակերտութիւնը անարգուեցաւ Վարդան-Ղեւոնդեան արկածներէն ետքը։

« 275. Ղեւոնդեանց Ոսկրները   |   277. Առաջին Վեցերը »
© Gratun.org