Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Գիւտ Արահեզեցի

302. Մաշթոցի Աշակերտներ

Մաշթոցի աշակերտներու անունով մարտիրոսներ ալ կը յիշատակուին Յայսմաւուրքի մէջ (ՅԱՍ. Ա. 141), թէպէտ շատ անորոշ կերպով մը։ Հոներու նոր արշաւանքի մը ատեն, Խաչէն գաւառի գերիներու մէջէն գեղեցկատեսիլ եւ մեծազգի կին մը, Թագուհի անուն, կը պահուի զօրավարին տրմադրութեան, բայց ընդդիմանալուն պատճառով ամեհի ձիու պոչը կը կապուի եւ յօշոտուելով կը նահատակուի։ Արիւնը թափուած տեղերէն երեւցած լոյսին բացատրութիւնը իմանալու համար, Մաշտոցի աշակերտներէն Աթանաս քահանայի կը հարցուի, որ քրիստոնէութեան ճշմարտութիւնը եւ զօրութիւնը կը մկրտէ Թէոփիլոս անունով, ինչպէս նաեւ Մովսէս եւ Երանողիս որդիները եւ բանակէն մաս մը։ Ասոր վրայ Հոնաց թագաւորին հրամանով Թէոփիլոս կը նահատակուի իր ընկերներով, իսկ որդիները Դիզիփայտ լերան ճգնաւորներուն մօտ կ՚ապաւինին իրենց հետեւող քրիստոնեայ զօրքերով։ Բայց Հոնաց գունդ մը կը գտնէ զանոնք եւ առհասարակ կը տոտորէ, ճգնաւորներն ալ միասին, եւ մարմիններն ալ դիզելով կ՚այրէ։ Անոնք են Դիզափայտի վկայք կամ Մաշթոցի աշակերտք կոչուած մարտիրոսները, իսկ թուականը հաւանականութեամբ 465-ին կը գրուի (ՉԱՄ. Բ. 127)։

« 301. Թաթուլ և Վարոս   |   303. Վարդանի Աղջիկները »
© Gratun.org