Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Յովհաննէս Ա. Մանդակունի

311. Յազդ Սիւնի և Տեառնթագ

Երբոր Միհրան Պարսկաստան կը դառնար, Հրահատ Կամսարականը եւ Յազդ Սիւնին մէկտեղ կը տանէր, իբրեւ ազնիւ նուէր մը Պերոզի ընծայելու։ Ներսէհ Կամսարական, որ եղբօրը գերութեան վրայ անմիխիթար էր, քան մը ընկերներով եւ գաղտնի կերպով Պարսից բանակին կը հետեւէր, որպէսզի կերպով մը եղբայրը փախցնէ ու ազատէ։ Այս նպատակով մինչեւ Բագրեւանդ հետեւեցաւ։ Ուրիշ միջոցներու հետ աղօթքն ալ չէր մոռնար։ Գիշեր մը եռանդուն հառանչանքով Լուսաւորչի օգնութեան դիմեց, որուն հիմնարկած սրբավայրին մօտ կը գտնուէր. Ներսէհի աղօթքը ընդունուեցաւ, Հրահատ կրցաւ նոյն գիշեր պահպանութիւնը խաբել եւ եղբօրը միանալ, եւ երկունքն ալ միասին իրենց երկրին ճամբան բռնեցին։ Սակայն Հրահատի փախուստին վրայ Յազդի վիճակը վտանգուեցաւ։ Գդիհոն Սիւնի, Յազդի մէմ անձնապէս ալ գրգռուած, քսութիւնը շատցուց։ Առաւօտուն Յազդ դատաստանի քաշուեցաւ, եւ իբր ազատութեան միջոց ուրացութեան հրաւիրուեցաւ, որուն արիութեամբ դիմադրեց երանելի սեպուհը, ոչ սպառնալիքներէ տկարացաւ եւ ոչ հրապոյրներէ խաբուեցաւ, եւ նոյնօր նոյն տեղ գլխատմամբ կատարուեցաւ, Բագրեւանդայ Ս. Յովհաննէս եկեղեցիէն իբրեւ երկու քարընկէց հեռու, Նպատ լերան ստորոտը։ Կատարման օրը նշանակուած է հոռի 16-ը, որ շարժական տոմարով կը լինի 482 Սեպտեմբեր 12-ը։ Նահատակին մարմինը թաղուեցաւ անդէն ի սուրբ մատրանն Գրիեորի, այսինքն Ս. Յովհաննու Գրիգորաշէն տաճարին մօտ (ՓԱՐ. 141)։ Այդ ժամանակին կ՚իյնայ եւս Տեառնթագ Արշարունիի նահատակութիւնը, բնիկ Կալոց գիւղէն, եւ Շիրակի Բեռնոս գիւղին մէջ թաղուած։ Ասողիկ կ՚ըսէ վկայեալ վասն Քրիստոսի քաջութեամբ, սակայն ուրիշ բան չ՚աւելցներ, որ պարագաներուն եւ առիթներուն վրայ տեղեկութիւն ունենայինք։ Նահատակութիւնը հրամայող պարսիկ զօրավարին անունը գրուած է Զաւ Միհրան Հազարաւուխտ, եւ յայտնի չէ թէ Յազդը նահատակող նոյնինքն Միհրանն է, թէ ոչ անկէ ետքը եկող Հազարաւուխը (ԱՍՈ. 81)։ Հետեւաբար թւականն ալ չենք կրնար ճշդել, թէպէտ փակեալ կը մնայ 482 եւ 483 տարիներու մէջ։

« 310. Ճարմանայնի Պատերազմը   |   312. Վերջին Պատերազմներ »
© Gratun.org