Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ս. Յովհաննէս Ա. Մանդակունի

324. Մատենագրական Արդիւնքը

Մանդակունիին մատենագրական արդիւնքներ ունեցած ըլլալը ծանուցած է Պատմաբանը, թէ յարդարէ եւս ճառս զգուշացուցիչս դիտաւորական կենցաղոյս, որ բերէ հոգւոցն փրկութիւն (ՅՈՎ. 79), ինչ որ ուրիշն ալ կրկնած է թէ յօրինեաց զճառս խրատուց (ՎԱՐ. 55)։ Քսանուվեց ճառերու հաւաքածոյ մը հրատարակուած է (ՄԱՆ. 221), որոնց մասին կասկածոնօք կը վերաբերուին քննադատներ, որովհետեւ ինչ ինչ գրիչներ օտար անուներով մակագրած են նոյն ճառերը (§ 53)։ Սակայն նկատի չառնելով իսկ՝ որ օտար անուններ մակագրող գրչագիրներ սխալած ըլլան, եթէ Մանդակունին թարգմանաբար ալ կազմած ըլլայ այդ իր ճառերը, մեզի համար միշտ իրեն անունը հաստատուն կը մնայ Հայ մատենագիրներու շարքին մէջ։ Վարդան կը գրէ եւս, թէ սա թարգմանեաց զերկրորդ Կորնթացւոց թուղթն եւ զՅոհանն (ՎԱՐ. 55), սակայն չենք կարծեր թէ Ս. Գիրքէն նախականոն մաս մը թերի մնացած ըլլայ Սահակի ժամանակէն, ուստի լաւագոյն է կարծել թէ երկրորդականոն գիրքերէն Կորնթացւոց երրորդ թուղթն ու Յովհաննու աւետարանչի հանգիստն ըլլան Մանդակունիէ թարգմանուած կտորները։

« 323. Ծիսական Կարգեր   |   325. Մանդակունիի Մահը »
© Gratun.org