Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Բաբգէն Ա. Ոթմսեցի

328. Փարպեցիւն Ոսոխները

Առջի բերաններ Վահան բացէն պաշտպանութիւն ըրած է Փարպեցիին։ Մամիկոնեան տունին աւագ ծառայք ոմանք, եւ այլ քահանայ աւագ որ է ի տանն, երդուեալ հակառակութիւն կը սնուցանէին Ղազարի դէմ, որպէսզի անոր գործը խանգարեն, եւ եւ ի շալակս իւրեանց առաւել քան ի տեղիդ փութային համբարել։ Այսինքն է հասոյթներէն կը խորէին եւ կը գողնային, մինչ Փարպեցին խղճմտօրէն աշխատելով, եւ նման մեղուի բերելով յամենայն կողմանց՝ բաւական լինէր եւ ծախողացն եւ մթերից տեղւոյն։ Հակառակորդ նենգիչքն կ՚աշխատէին նաեւ ի դաւանճանութիւն, մշակներուն եւ գործաւորներուն արբուցեալ հրապոյրս պղտորս։ Գիւտ եղբօրորդին տէր Յովհաննէս ալ կը պաշտպանէր Սեւկոյ պարտէզին մէջ Վահանի ներկայացողները, կարասի խոստանալով որպէսզի Վաղարշապատի վերակացութիւնը Ղազարէ առնուելով անոնց տրուի։ Սակայն տակաւին Վահան չէր հաւաներ, եւ իր եղբօր Վարդի, եւ Հայդիկ անուն մէկու մը եւ Ղազարի ներկայութեան՝ լուր կը ղրկէր անոր, թէ ասանկ բաներու միջամտելն ալ իրեն չէր վայլեր (ՓԱՐ. 197)։ Այս միջադէպներ հաւանաբար Մանդակունիի կենդանութեան տեղի կ՚ունենային, որովհետեւ անոր մեռնելէն ետքը, հալածանքը կը զօրանար, ամբաստանութիւնները կը շատնային, Բաբգէն ալ անոնց ոյժ կու տար, Վահան ալ չէր կրնար այլեւս բացէն պաշտպանութիւն ընել, որով հակառակորդները հանին Փարպեցին իր պաշտօնէն մերկ եւ թշնամանօք, եւ զրկելով յամենայն արարելոց, զոր ի մանկութենէ արարեալ էր, այսինքն ինչ ստացութիւն որ առջի օրերէն կրցած էր հայթայթել, եւ մինչեւ անգամ զհոռոմ գրեանդ ոչ ետուն, որոնցմէ իրենք ալ օգուտ մը չէին կրնար քաղել, եւ կը մնային այդր ընկեցեալ ի կերակուր ցեցոյ (ՓԱՐ. 196)։

« 327. Փարպեցիի Կեանքը   |   329. Փարպեցիի Թուղթը »
© Gratun.org