Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի

361. Աբդիշոյ Եպիսկոպոս

Յայտնի չէ թէ Ներսէս այս առթիւ ժողով մը գումարե՞ց արդեօք, որովհետեւ պատասխանը գրուած է միայն յնուն կաթողիկոսին եւ Մերշապուհ եպիսկոպոսին (ԹՂԹ. 55)։ Բայց, կ՚ըսէ, թէ ձեռնադրութիւնը կատարած է ամենայն եպիսկոպոօք աշխարհիս (ԹՂԹ. 58), որ գունէ մասնակի եպիսկոպոսական գումարում մը կ՚ենթադրէ։ Ասորւոց տուած դաւանութիւնը աւելի ալ ընդարձակելով կը կրկնէ Ներսէս, եւ կը յայտարարէ թէ ճշմարիտ գտաք զձեզ հաւատով, եւ հրամայէ հաստատուն ունել զնոյն ամենայն քաջութեամբ, հալածանք եւ նեղութիւն ալ յանձն առնելով ուղղափառութիւնը պաշտպանելու համար (ԹՂԹ. 57)։ Ասորիները խնդրած էին որ եղիցի ձեռնադրութիւն ձեր լոր տայք, որպէս կանոնք եկեղեցականք (ԹՂԹ. 54), որ է ըսել տեւողական կանոն մը, եւ թէպէտ ըսել տեւողական կանոն մը, եւ թէպէտ Ներսէս այդ մասին կարգադրութիւն մը չի յիշեր, բայց արդեամբ կը տեսնենք որ Հայոց հայրապետութիւնը ընդունած է Ասորիներուն եպիսկոպոսին շարունակ ձեռնադրութիւն տալու պայմանը, որովհետեւ զայն իբր իր աթոռին եպիսկոպոսներէն մին կ՚ընդունի եւ Հայ եպիսկոպոսթեան դասակարգին մէջ կ՚անցնէ։ Հարկաւ այդ իարաւամբ է որ Աբդիսոյ Ասորեաց ուղղափառաց եպիսկոպոս Դըւնայ ժողովին ներկայ գտնուած է (ԹՂԹ. 73), միշտ ալ հայրապետական աթոռին ընթերակայ եւ հաստատուն խորհրդական երեսուն եպիսկոպոսներէն մին եղած է, Քսանեւչորսն Ասորեաց (ՈՒԽ. Ա. 100)։ Ըսել է, թէ երբ Ասորւոց մեծամասնութիւնը Սեւերեան կամ Յակոբիկեան վարդապետութեան հետեւեցաւ, եւ պատրիարքութիւնն ալ գրաւեց, անոնց հետ համամիտ չեղող Ասորիներ, առանձինն հասարակութիւն սը եղան, եւ Հայոց հայրապետին հովանաւորութեան ներքեւ առանձինն վիճակ մը կազմեցին, Հայ եպիսկոպոսի իրաւունքներն ալ վայելելով։ Ասոնք են հարկաւ Գրիգորեան կամ Գրիգորիկ կոչուած Ասորիները, Հայոց Լուսաւորչին կոչուած վրանին առնելով (ՅԱՐ. 118)։ Ասորւոց ընծայականին եւ Ներսէսի պատասխանին մէջ թուական յիշատակուած չէ, այլ պարագայից ուումնասիրութեամբ կը տեսնուի, որ Աբդիշոյի ձեռնադրութիւնը 549-էն անդին յեիաձգելու չէ։ Կիրակոս անուններու շփոթութեան մէջ ինկած կ՚երեւի, Աբդիշոյի ձեռնադրութիւնը Ներսէս Գ. Իշխանցիին վերագրելով (ԿԻՐ. 34), քանի որ տեղէ մըն ալ նշան չունին անուններու զուգադիպութեամբ մեկմնելու։

« 360. Ասորիներու Դիմումը   |   362. Աբդիշոյի Նամակները »
© Gratun.org