Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի

364. Մախոժ Յիզտիբուզտ

Բեշապուհ գաւառէն, մոգպետի զաւակ (ՅՈՎ. 84), Դուին բնակող, որուն վրայ առաջին անգամ տպաւորութիւն գործեց Գրիգորիսի նապատակութիւնը։ Ասոր վրայ աւելի մօտեցաւ քրիստոնեաներուն, եւ վերջնական կերպով միտքը փոխեց, երբ անգամ մը խաչին օրհնութեամբ հրդեհի մը մարելը տեսաւ (ՅԱՅ. 389)։ Անմիջապէս Դենշապուհի լուր տրուեցաւ, որ երիտասարդին միտքը փոխել տալու աշխատեցաւ, եւ նպատակին չհասնելով բանտարկել տուաւ։ Հոն Սահակ կրօնաւորի, որք Պարսից դէնը անարգած ըլլալնուն համար բանտարկուած էին։ Անոնցմէ սորվեցաւ քրիստոնէականա վարդապետութիւնը, մկրտուեցաւ Յիզտիբուզի անունվ, որ է Աստուածատուր, եւ կրօնաւորութիւն ալ ընդունեցաւ։ Երեքն ալ բանտին մէջ էին երբ Վշտաս Վահրամ եկաւ, եւ բանտարկեալները քննել սկսաւ։ Ներսէս եւ Սահակ արձակուեցան, բայց Մախաժ-Յիզիբուզտ բռնադատուեցաւ քրիստոնէութիւնը թողուլ՝ իբր ծննդեամբ մոգական կրօնքի հետեւող։ Վշտաս Վահրամ զինքն կ՚արդարացնեէր յատուկ պետական օրէնքով։ Երբ տանջանքներն ալ չզօրեցին Մախոժի վրայ, խաչելու հրաման ըրաւ, եւ Աստուածատուր երիտասարդը խաչին վրայ նետահար հոգին աւանդեց։ Նահատակութեան օր պէտք է նշանակել Փետրուար 25, եւ տարին 553 (ՅԱՅ. 390)։ Մարմինը մարզպանի արտօնութեամբ եւ մեծահանդէս յուղարկաւորութեամբ թաղեց Ներսէս կաթողիկոս Դուինի կաթողիէին արեւելակողմը, եւ վրան կոփածոյ քարէ վրակյարան մը կանգնեց (ՅՈՎ. 84)։

« 363. Մանաճիհր Գրիգորիս   |   365. Աբդլմսեհ Եւ Ուրիշներ »
© Gratun.org