Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի

365. Աբդլմսեհ Եւ Ուրիշներ

Ժամանակակից է Աբդլմսեհ տղուն նահատակութիւնն ալ, որ միայն Հայ Եկեղեցւոյ մէջ կը տօնուի։ Առաջին անունը Ասեր, Ղեւիի որդի, ազգով եւ կրօնքով Հրէայ, Պարսկաստանի Շիգար քաղաքէն։ Ասեր 12 տարեկան հօրը ոչխարները կ՚արածէր, բայց Հրէայ ըլլալուն, ոչ քրիստոնեայ եւ ոչ կրակապաշտ տղաքներ զինքն իրենց ընկեր չէին առներ կերակուրի ատեն։ Ասոր վրայ քրիստոնեայ տղաք կը հաւանին զինքն ընդունել, եթէ մկրտուի, ինչ որ նոյն տղաք կը գործադրեն դաշտին ջրհորին մէջ, Մկրտի ծառայս Քրիստոսի, որ է Աբդ-էլ-Մեսիհ, խորհրդական խոսքերով։ Անկէ ետքը Աեսր-Աբդլմսեհ կատարելապէս քրիստոնէութեան կը փարի, հրէութենէ կը խորշի, մայրը կը շփոթի, հայրը կը կատղի, այնչափ որ հանդիսաւոր օր մը դանակով տղուն վրան կը վազէ, եւ տունէն դուրս ալ հետապնդելով, դաշտին մարտիրոսութեան թուականն ալ մերձաւորաբար 553-ին կը դրուի։ Յուլիս 14ին Յայսմաւուրքի համեմատ (ՅԱՍ. Բ. 25)։ Որովհետեւ գրուած է թէ վաճառականներ անոր մարմինը Շիգարի դաշտէն փոխադրեցին (ՎՐՔ. Ե. 113), եւ որովհետեւ Հայ Եկեղեցին միմայն կը տօնէ անոր յիշատաը, ճշմարտանման կ՚ըլլայ ըսել թէ Հայ վաճառականներ ծանօթացուցին անոր անունը։ Այդ միջոցին նահատակուած են ուրիշ երեք մարտիրոսներ ալ, Սահակ եւ Սամուէլ եւ Յզըմուխաստ, որոնց վրայ մանրամասնութիւնք կը պակսին, եւ միայն բնիկ Պարսիկ ըլլալնին կը գիտցուի (ՍԱՄ. 75, ՕՐԲ. Ա. 139)։

« 364. Մախոժ Յիզտիբուզտ   |   366. Երից Գլխոց Խնդիրը »
© Gratun.org