Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի

367. Դըւնայ Ժողովը

Ներսէսի գլխաւոր գործերէն մէկն է Դըւնայ ժողովը, զոր ազատօրէն կրցաւ գումարել Վշնաս Վահրամի խաղաղարար կառավարութեան ատեն, եւ որ նշանաւոր է Բաբգէնի ժողովէն ետքը, եւ ի դէպ է կոչել զայն Դըւնայ երկրորդ ժողով։ Անոր վրայ պատմագիրներէն յառաջ բերուած տեղեկութիւնները շփոթ մըն էին, թէ ժամանակին եւ թէ գործերուն նկատմամբ, բայց ժողովական վաւերագիրին հրատարակութենէն ետքը (ԹՂԹ. 72), այլեւս աւելորդ կը լինի պատմագիրներու հակասական տեղեկութիւնները յարմարելու աշխատել։ Ժողովին թուականը նշանակուած է, ի քսան եւ չորրորդ ամի Խոսրովու արքայից արքայի, ի սուրբ ի քառանորդսն, ի կիւրակէի իւղոգոմենին, այինքն է 554 տարւոյ Ծաղկազարդի օրը, որ այն տարին հանդիպած է չորրորդ տարին յիշողներ կան (ԱՍՈ. 83), սակայն անոնք Մժէժի տասներորդ տարին ալ կը յիշեն, մինչ Մժէժ արդէն մեռած էր Ներսէսի ատենը։ Նոյնչափ անհիմն է 527ին դնել Դըւնայ ժողովը (ՍԱՄ. 73), որ չի համեմատիր ժամանակակից դիպուածներու, ուստի պէտք է պինդ բռնել Խոսրովի 24-րդ տարին, զոր ուրիշներ ալ կ՚ընդունին (ԹՂԹ. 221)։ Ժողովին գլխաւոր նպատակը ցուցուած է Ուխտ միաբանութեան գրուածին մէջ, եւ է Նեստորականներուն ստացած համարձակութեան եւ գործած անկարգութիւններուն առաջքն առնել։ Ասոնք պատճառաւ վաճառաշահութեան Պարսկաստանէ եկած եւ շատցած էին Հայաստանի մէջ, եւ իրենց կրօնական կեդրոն ըրած էին Մանաճիհր Ռաժիկի վանքը, որ սուրբին կենդանութենէն Պարսկաստանցի քրիստոնեաներուն օթարանն էր եղած, եւ զայն ըրած էին տեղի ժողովոյ պղծութեան իւրեանց (ԹՂԹ. 73)։ Անոնց գործերն էին անկարգութիւնները քաջալերել, անխտիր հոգւոր հաղորդակցութեան եւ խորհրդաբար հաղորդելու ընդունիլ զգողս եւ զպոռնիկս եւ զայլ վնասակարս, զորս հոգեւոր իշխանութիւնը ապաշխարութեան կ՚ենթարկէր, անկնունք տղայոց համար ջնջագիր կնիք տայլ, Պաւղիկեանց սովորական եղող խաբէական ձեւերը գործածել, եւ ճշմարիտ ուղղափառութեան դէմ վարդապետութիւններ տարածել։ Ոմանք կը գրեն թէ այս ժողովը գումարուեցաւ հակառակ ժողովոյն Քաղկեդոնի (ԹՂԹ. 221), սակայն անիծեալ Խուժկաց Նեստորականաց (ԹՂԹ. 70), չար աղանդին Խուժկաց Նեստորականաց (ԹՂԹ. 72), եւ անիծեալ Նեստորականաց (ԹՂԹ. 76) վրայ կը դառնայ բոլոր խօսքը։ Հետեւաբար պէտք է ըսել, թէ Նեստորականներու եւ Քաղկեդոնականներու միջեւ եղող առնչութեան պատճառով, կրցած են ոմանք Քաղկեդոնականներու դէմ եղած ըսել Դըւնայ երկրորդ ժողովը։

« 366. Երից Գլխոց Խնդիրը   |   368. Մեղադրութեան Թուղթը »
© Gratun.org