Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ներսէս Բ. Բագրեւանդացի

373. Արդիւնքն Ու Մահը

Ներսէսի կաթողիկոսութեան մասին գրուած եղելութիւնները քաղեցինք արդէն, եւ անոնցմէ դուրս շատ նշանաւոր դիհպուածներ չենք գտներ յառաջ բերելու համար։ Բայց պատմուածներն ալ բաւական են գործունեայ եւ արթուն եւ զօրաւոր հոգւոյ տէր անձ մը տեսնել Բագրեւանդացի հայրապետին վրայ։ Դենշապուհ մարզպանը փոփոխել տարլու յաջողութիւնը՝ վարչական ճարտարութեան նշանակ էր, իսկ Դըւնայ ժողովը, եւ Նեստորականներու դէմ մաքառումը, եւ բարեկարգական կանոնները՝ իր հայրապետական նախանձայուզութիւնը կը հաւաստեն։ Խոսրովի 25-րդ տարին, այսինքն ժողովէ տարի մը ետքը, նոր թուղթ մը գրած է Գրիգոր Արծրունեաց եւ Գրիգոր Մարդպետական եպիսկոպոսներուն, յիշեցնելով Նեստորականներու դէմ տրուած ժողովական վճիռը, եւ անոր ճիշդ գործադրութիւնը յանձնարարելով։ Նամակին մէջ կ՚ըսէ. վասն ծանուցանելոյ այնոցիկ չիցէ լուեալ զայս պատուէր, վասն նորին զայս թուղթ առ ձեզ տեարս հրամայեցաք գրել (ԹՂԹ. 73), եւ պէտք է ըսել թէ այս գիրը շրջաբերական էր ամէն եպիսկոպոսներուն, եւ գլխաւորապէս ժողովին չգտնուողներուն, եւ թէ հանդիպմամբ է որ վերոյիշեալներուն անունով օրինակը Գիրք Թղթոցին հաւաքածոյին անցած է։ Այս պարագան ալ Ներսէսի գործունէութեան նշանակէ (§ 56)։ Իսկ ուսմանց եւ զարգացման համար ունեցած ջանքին նշանն է, իր ատենի Սիւնեաց դպրոցին նշնաւորագոյն անձերուն ծաղկիլը, ինչպէս նաեւ Եզրաս Անգեղացիի փայլիլը, որ զդասս ճարտասանիցն բազմացուցանէր (ԱՍՈ. 83), հարկաւ կաթողիկոսին հովանաւորութեան շնորհիւ։ Եզրաս Անգեղացիի արդիւնքներուն վրայ ուրիշ տեղեկութիւն չունինք, եւ որովհետեւ կոչուած է աշակերտ Մովսէսի եպիսկոպոսի Բագրեւանդայ (ՍԱՄ. 73), Մովսէս Խորենացիի աշակերտ, եւ Սահակ-Մեսրոպեան աշակերտութեան հետեւող մը կը կարծուի։ Ներսէսի կաթողիկոսութեան տեւողութիւնը 9 տարի, եւ մահը 557 թուականին եղաւ, հաւանաբար լրացեալ տարիքի մէջ, ինչպէս սկիզբէն բացատրեցինք (§ 359), եւ նորէն աւելցնելու բացատրոթիւն չունինք։ Խաղաղութեամբ եւ փառօք կնքած է նար իր բազմարդիւն կեանքը, յատուկ գնահատման արժանանալով Հայոց Եկեղեցւոյն պահպանութեան եւ փառաւորութեան օժանդակողներէն մին եղած ըլլալուն համար։

« 372. Տոմարի Շփոթիլը   |   374. Նախընթացն Ու Ժամանակը »
© Gratun.org