Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի

420. Աբրահամ և Մովսէս

Երբոր Դըւնայ մէջ այդ ամէն գործուղութիւնները կը կատարուէին, ու հայրապետական աթոռը կը վերանորոգուէր, եւ Հայ Եկեղեցւոյ պառակտումները կը դարմանուէին, անգին Մովսէս Ցուրտաւացին Յովհաննավանքի միայնութեան մէջ մահացու հիւանդութեամբ կը տառապէր, եւ եթէ վտանգը կ՚անցընէր, այլ ապաքինութենէ ետքն ալ երկարատեւ տկարութիւն ունէր, եւ հիւանդացեալ ի նեղութեան էր (ԹՂԹ. 161)։ Հարկաւ նորա վիճակը նորընտիր կաթողիկոսին հաղորդած էր Բաբելաս վանահայրը, որուն անունը Դուինի ժողովին ներկաներուն մէջ տեսանք (§ 414), եւ երեւի թէ դառնալուն կաթողիկոսին կողմանէ երկայնամտութեան եւ լռութեան հրահանգ բերաւ Բաբելաս, որ Ցուրտաւացին կրցաւ ձայն չհանել երկար ժամանակ, եւ միայն յետ ութից ամսից անցելոց, իր առաջին գիրը ուղղեց Աբրահամին (ՈՒԽ. Բ. 72)։ Ըստ այսմ Մովսէսի գրութիւնը պէտք է դնել 608 տարւոյ սկիզբը, Աստուծայատնութեան տօնին առթիւ։ Այս նամակով կը շնորհաւորէ Աբրահամի թնտրութիւնը, բարեբասի կը համարի անոր հայրապետութիւնը, որովհետեւ կ՚ըսէ, օրհնեաց Աստուած յոտին քում յաշխարհս Հայոց. եւ իբր անոր հետեւանք կը յիշէ իշխանաց բազմաժամանակօք հեռացելոց Հայաստան դառնալը, եւ Հայ Եկեղեցւոյ հոգեւոր եւ մարմնուար պատառման վերջանալը, եւ անդրէն միաւորութեան հաստատուիլը, եւ կու յուսայ զկատարումն եւս լաւագոյն լինել։ Իրեն համար լա օգնութիւն կը խնդրէ, որ հաւատակից եւ աշակերտ ձեր էր կ՚ըսէ, եւ այժմ հիւանդացեալ ի նեղութեան է, եւ պէտք եղածը կը թողու որ ի Վրթանէսէ քերթողէ տեղեկանայ։ բայց զլխաւորապէս կը յանձնարարէ որ ի Վրաց մինչեւ յաշխարհն Աղուանից, ուղղափառ հաւատքը պաշտպանէ եւ ամրացնէ (ԹՂԹ. 161-162)։ Աբրահաս կը փութայ Ցուրտաւացին մխիթարել իր պատասխանով։ Շնորհաւորութեան մասին զանբաւականութիւն իր կը խոստովանի, ինքն ալ կը զարմանայ թէ որպէս ըմբռնեցաւ։ Վրաց եւ Աղուանից համար հոգածութիւն կը խոստանայ, եւ կը հրաւիրէ ի սուրբ զատկին գալ, մինչդեռ տէր Սմբատ աստէն է, որպէսզի եւ Կիւրիոնի խնդիրը վերջացնել։ Յիշուած Զատիկը կ՚իյնար 608 Ապրիլ 7-ին։ Իսկ Փարպիէ Դուին մօտաւորութիւնը նկատի առնելով, հնար է Աբրահամի պատասխանը դնել նոյն տարւոյ Յունուարի վերջերը։

« 419. Նախաթոռութեան Խնդիրը   |   421. Աբրահամ և Կիւրիոն »
© Gratun.org