Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի

436. Պարսից Յաղթանակը

Հերակլ կայսր իր գահը ապահովելու եւ իր իշխանութիւնը զօրացնելու համար, փափալեցաւ Պասրից հետ հաշտութիւն կնքել, Խոսրովը համոզելով, թէ իր նպատակը կատարուեցաւ, երբ Փոկասի սպանութեամբ Մօրիկի վրէժը լուծուեցաւ (ՍԵԲ. 125)։ Սակայն Խոսրով չհաւանեցաւ, եւ կը շնդէր թէ ինքն Մօրիկի տեղ անոր որդին Թէոդոսը թագաւորեցուցած է, եւ Հերակլիթագաւորութիւնը չի ճանչնար։ Միանգամայն՝ հրաման տուաւ իր զօրավարներուն կայսրութեան վրայ յարձակիլ ամէն կողմէ։ Ընդհանուր բանակին հրամանատարն էր Խորեամ Ռազման, որուն Շահրավարազ պատուանունը շնորհուեցաւ, եւ օգնական տրուեցաւ Շահէն Պատսոսապան, որ մինչեւ Փոքր Ասիոյ առաջակողմը քալեց։ Խոռեամ ալ Դամասկոսը գրաւեց 613-ին, եւ անկէ Փոքր Ասիոյ բանակին գլուխը անցնելով մինչեւ Քաղկեդոն եկաւ, եւ կը սպառնար Բիւզանդիա անցնիլ։ Հերակլ տակաւին կը ջանար հաշտութեամբ եւ խաղաղութեամբ գործը վերջացնել, միշտ առջեւ դնելով Փոկասի սպանութիւնը իբրեւ Խոսրովի հաճելի գործ մը (ՍԵԲ. 143)։ Բայց Պասրիկներ չկասեցան եւ նաւերով Բիւզանդիոյ վրայ յարձաւեցաւ, եւ թէպէտ չյաջողեցան, սակայն խրոխտանքը ձեռքէ չձգեցին (ՍԵԲ. 143), եւ իրենց աւարառութիւննրը եւ սպառնալիքները շարունակեցին։ Շահրվարազ Խոռեամ Բիւթանիայէ Երուսաղէմի վրայ դարձաւ եւ զայն առաւ 614 Ապրիլ 10-ին, եթէ պահենք զկնի տասն աւուր անցելոյ յետ զատկին թուականը, միանգամայն, Խոսրովի ըագաւորութեան ԻԷ տարին ԻԵ ուղղելով, եւ մարգաց 19-ն ալ մարերի կարդալով (ՍԵԲ. 130)։ Երուսաղէմի աւարին հետ գրաւուեցաւ Խաչափայտն ալ, եւ գերիներու հետ տարուեցան Զաքարիա պատրիարքըեւ բազմաթիւ եկեղեցականներ։ Պահ մը կայսրութեան բոլոր Ասիական սահմանները Պարսից ձեռքը անցած գտնուեցան (ԱՍԼ 272), եւ Խոսրով այնչափ հպարտացաւ, որ Հերակլի անմիտ եւ անպիտան ծառայ հասցէով նամակ կը գրէր, կը խրատէր որ իր Քրիստոսին չի վստահի, թագէն հրաժարի եւ գայ Պարսկաստան, ուր զինքն տունով տեղով հանգիստ ապրեցնել կը խոստանար (ՍԵԲ. 143)։

« 435. Բագարանցիի Մահը   |   437. Նեստորականաց Գործերը »
© Gratun.org