Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ներսէս Գ. Իշխանցի

478. Արաբացիք և Թէոդորոս

Սմբատի եւ Թէոդորոսի պաշտօնի անցնելուն սկիզբները նոր արշաւանք մը ըրին Արաբացիք, երեք թեւերու բաժնելով իրենց գունդերը, այսինքն է դէպի Արարատ եւ Աղուանք եւ Վասպուրական։ Արարատի թեւը նախ Երեւանը պաշարեց, բայց չյաջողեցաւ առնել, եւ անկէ Ացծափի վրայ գնաց, բայց հոն ալ դժուարութեան հանդիպեցաւ։ Միայն բերդապահներուն անզգուշութեամբ Արաբացիք սորվեցան Կախանակտուցի բարձունքին գաղտի անցքը, եւ տրէ ամսուն 23-ին, այսինքն է 643 Օգոստոս 10-ին, Կիրակի առտու մը, պահապանները սպաննելով բերդը գրաւեցին եւ բերդապահները գերեցին։ Սակայն Թէոդորոս իր բանակով վրայ հասնելով Արաբացիները ցցուեց, եւ գերիները ազատեց։ Անկէ ետքը Աղուանքի վրայ գացած թեւն ալ Նախիջեւանի առջեւ ցրուեց (ՍԵԲ. 184), որով Վասպուրականի թեւն ալ անոնց ետեւէն ետ քաշուեցաւ, եւ պահ մը արշաւանքները ընդհատեցան, որով ապահովանայր առժամանակ մի ի չար հինից Հագարու՝ աշխարհս մեր (ՅՈՎ. 109)։ Այդ խաղաղութեան ժամանակը՝ կրնանք մերձաւորաբար տասնամեայ միջոց մը հաշուել, 642-էն 652, կամ թէ քիչ մը նուազ։

« 477. Յունաց Մօտաւորութիւն   |   479. Զանազան Շինութիւնք »
© Gratun.org