Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Անաստաս Ա. Ակոռեցի

503. Նախընթացն ու Ժամանակը

Ներսէսի յաջորդութիւնը դիւրին փոխանցմամբ մը տրուեցաւ իր սենեկապետին եւ օգնականին Անաստասի, որուն ծննդավայրն էր Մասեացոտն գաւառի Ակոռի գիւղը (ՅՈՎ. 155)։ Դեռ նոր էր հաստատուած Հայերուն բռնելիք ընթացքը, նոր մարդ մը կրնար միջադէպեր յարուցանել, մինչ. Անաստաս Ներսէսի գաղափարներուն համամիտ եւ կաթողիկոսարանի գործերուն ալ տեղեակ էր, եւ անոնք փոխանորդաբար ալ վարած էր Ներսէսի առանձնացած միջոցին (§ 477)։ Անաստասի բնաւորութեան եւ արժանիքին վրայ մասնաւոր յիշատակութիւններ չունինք, այլ գործերուն զննութեամբ կը կարծենք, թէ աշխատասէր անձ մըն էր, կանոնաւոր գործերու հետամուտ, ընտիր բայց համեստ ձիրքերով ճոխացած։ Իր կաթողիկոսութեան տեւողութեան ամենուն կողմէ առանց բացառութեան 6 տարի տրուած է, ուստի մենք ալ կը զետեղենք զայն 661 եւ 667 տարիներու միջեւ։ Իր ժամանակը Արաբացւոց զօրութեան եւ Մուավիրէի խաղաղական իշխանութեան, եւ Յունաց լռին եւ քաշուած անգործութեան միջոցն է, որով ոչ մի քաղաքական դիպուած չունինք պատմելիք։ Ինքն ալ այդ պարագայէն օգտուած է իր անունին մը թողուլ, հետեւելով իր նախորդին եւ վարդապետին օրինակին, եւ ձեռնարկած է փառաւոր եկեղեցի մը կառուցանել իր ծննդավայրին, Ակոռի գիւղին մէջ, զոր պայծառապաճոյճ կը կոչէ Պատմաբանը։ Եկեղեցիին քով կ՚աւելցնէ կացուրդ կամ ժամատուն քահանայական ուխտի միակրօնից, այսինքն է քահանայական միաբանութեան, եւ այլոց եւս կղերց, այսինքն զանազան աստիճանէ եկեղեցւոյ պաշտօնեաներուն, ինչպէս նաեւ հիւրոց եւ տնանկաց եւ աղքատաց համար յատուկ պատսպարաններ (ՅՈՎ. 116)։ Անաստասաշէն եկեղեցին երկար տարիներ կանգուն մնացած էր, եւ միայն մեզի մերձաւոր ժամանակներ, 1840 տարւոյ մեծ երկրաշարժին կործանած է։

« 502. Ներսէսի Մահը   |   504. Գրիգոր Մամիկոնեան »
© Gratun.org