Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սահակ Գ. Ձորոփորեցի

536. Դարձեալ Կանոններ

Ասոնցմէ զատ ուրիշ ինն կանոններ ալ կան, Սահակի նախագահութեամբ գումարուած Կարնոյ ժողովին կողմէ (§ 519) տրուած, որ նոյնպէս ծիսական կէտերու շուրջը կը յածին։ Բայց չենք ուզեր այդ կանոններուն վաւերականութեան վրայ պնդել, վասնզի Կանոնագիրքին յաւելուածներուն մէջ դրուած են, եւ պարունակութիւնը կասկածի տեղի կու տայ։ Կանոններուն առաջինը կը հրամայէ Յայտնութիւնը Յունուար 6-ին տօնել եւ Դեկտեմբեր 25-ին, երկրորդը կը պատուիրէ նոյն օրը ջրօրհնէք կատարել միւռոնաթափով, երրորդը օրհութեան աւետարանները, չորրորդը ճրագալոյցի ընթերցուածները կը սահմանէ։ Յաջորդ երեք կաններն Յայտնութեան ութօրէնքին, եւ Փետրուար 14-ին Տեառնընդառաջի տօնին պատշաճները կը ցուցանեն։ Ութերորդ կանոնը կը հրամայէ հաղորդութեան խորհուրդին հացը անխմոր եւ բաժակը անջուր պահել, իսկ վերջին կանոնը պատարագի զգեստաւորութիւնները կը բացատրէ ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի, որոնց մէջ դիտողութեանարժանի կէտեր պակաս չեն։ Այս կանոններուն մասին կասկածը կը շատնայ տեսնելով, որ այդ կարգադրութիւնները, որք յունական եկեղեցւոյ ընդունիլ չեն, նոյնինքն Յուստինիանոսէ հաստատուած կը ցուցուին, եւ անհնազանդներուն կը սպառնացուի, որ ինքնակալին հրամանաւ ընդ թագաւորական պատուհասիւ անկցին (ԿԱՆ. 151)։

« 535. Սահակի Կանոները   |   537. Դարուս Մատենագիրները »
© Gratun.org