Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Եղիա Ա. Արճիշեցի

545. Ժամանակին Իշխողները

Եղիայի կաթողիկոսութեան սկիզբը Արաբացի վեհապետն էր տակաւին Ապտիւլմելիք, որ երկու տարի ետքը, 705-ին մեռաւ, եւ իրեն յաջորդեց որդին Վալիտ, Վլիթ գրուած մեր պատմագիրներուն մէջ, որ 10 տարի ապրեցաւ, եւ իրեն յաջորդեց 715-ին իր եղբայրը Սիւլէյման, որ սակաւակեաց եղաւ, եւ 717-ին ամիրապետութիւնը անցաւ նորա հօրեղբօրորդւոյն Էօմէր Բ. ի ճիշդ Եղիայի վերջին տարին։ Ասոնք էին որոնց հետ գործ ունեցաւ Եղիա կաթողիկոս, քանի որ Հայասատան այլեւս արաբական մարզ եղախ էր։ Իսկ Բիւզանդական գահին վրայ, ինքնընտիր կայսրներ իրար սպաննելով իրարու կը յաջորդէին։ Տիբեր Ափսիմերոս 705-ին տեղի կու տար՝ քիթը կտրած Յուստինիանոս Բ. ի, որ նորէն կը զօրանար Խազիրներու օգնութեամբ, եւ 711-ին ինքն ալ տեղի կու տար Փիլիպպիկոս Վարդանի։ Անաստաս Բ. կը զօրանար 715-ին, Թէոդոաւ Գ. 716-ին, եւ անկէ ետքը 717-ին գահ կը բարձրանար Լեւոն Գ. Իսաւրացին, որ կրցաւ վերջապէս տեւական կերպով թագաւորել։ Հայեր ուղղակի յարաբերութիւն չունէին այլեւս Յունական կայսրութեան հետ, բայց ինչ ինչ պարագաներ կրցան Հայերը յորդորել, անցողակի կերպով Յոյներուն կողմը միտելու, թէպէտ առանց տեւողութեան, չկրնալով անոնց կողմէ ակընկալուած օգնութիւնը գտնել։

« 544. Ընտրութիւն և Ժամանակ   |   546. Ոկբայի Ժամանակը »
© Gratun.org