Gratun
« Ազգապատում, Հատոր Բ by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ․ Կոստանդին Ա․ Բարձրաբերդցի

1149. Ստեփանոս Տէրյուսկանորդի

Յիշենք եւս Ստեփանոս Արտամետցի վարդապետը, աւելի ծանօթ Տէր յուսկանորդի մականունովը։ Տէր Յուսիկ Արտամետի քահանայ էր, որուն երէցկինը Թաթարներ գերեցին եւ վաճառեցին քրիստոնեայ կնոջ մը, Բիրի անուն, որուն քով վերջապէս գտաւ քահանայն իր երէցկինը, եւ ազատութեան եւ պարգեւի գումար մըն ալ ստանալով Արտամետ դարձաւ, պայմանով որ եթէ տէր Յուսիկի որդին քահանայանայ, առաջին պատարագը Բիրիի հոգւոյն համար մատուցանէ։ Անկէ ետքը ծնաւ ու մեծցաւ Ստեփան Տէր Յուսկան Որդին, որ հօրը ցորենը աղքատներու բաժնելուն համար, Արտամետէն կը հեռանայ, եւ Բերկրիի մօտ լերան մը վրայ ճգնարան կամ Արգելան մը կը կազմէ իրեն։ Ատեն անցնելով Ստեփան գտնուած է հօրմէն, բայց ճգնարանը այլ եւս չէ թողած, եւ քահանայանալով մօր ազատութեան պայմանը գործադրած է, եւ յետոյ վարդապետ եղած եւ աշակերտութիւն կազմած միեւնոյն Արգելանի վանքին մէջ։ Սրբութեամբ վախճանած է 1251-ին, եւ իր յիշատակը Յայսմաւուրբքի մէջ անցած է իբպ սուրբ, յունուար 3 օրուան ներքեւ (ՅԱՅՍ. Ա. 8), որ իր մահուան օրը կրնայ ընդունիլ, իսկ գերեզման նորա յետ մահուանն՝ բժիշկ էր ամենայն ախտացելոց (ԿԻՐ. 91)։ Մինչեւ այսօր կը մնան Բերկրիի մէջ Տէրյուսկանորդի վանքը, եւ մերձակայ լերան վրայ Արգելանի վանքին աւերակը։

« 1148. Երեք Յովհաննէսներ   |   1150. Հասան Ջալալ »
© Gratun.org