Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Դաւիթ Ա. Արամոնեցի

593. Վարդապետներ և Սահակդուխտ

Դաւիթ կաթողիկոսի ժամանակին եղելութիւնները լրացնելու համար, պէտք է յիշենք, թէ այս միջոցին կը յիշուին քանի մը բանիբուն եւ ընտրեալ անձեր ալ, որոնք ուսումնական հռչակ ունեցան, թէպէտեւ անոնց վրայ որոշ տեղեկութիւններ չունինք, եւ անոնցմէ մնացած արդիւնք ալ չէ հասած ձեռուընիս։ Մենք ալ պիտի շատանանք անունների միայն յիշելով, երբ են՝ Եփրեմ վարդապետ, Խաչիկ վարդապետ, Դաւիթ Հռոմայեցի, Անաստաս վարդապետ (ԿԻՐ. 40), որ թերեւս է նոյնինքն Վասն վանօրէից գրութեան հեղինակը (ԱՆԱ. 10), եւ Ստեփանոս դրաներէց, հմուտ իմաստասիրական եւ գրամարտիկոս, այսինքն քերականական արհեստից (ՍԱՄ. 89)։ Գրական արդիւնքով փայլողներուն մէջ պէտք է յիշել Սահակդուխտ Սիւնեցի կուսանը, Ստեփանոսի քոյրը, որ բանաստեղծական եւ երաժշտական հմտութեամբ նշանաւոր եղած է, եւ Գառնի գիւղի ձորակին մէջ իրեն առանձնարան մը կազմած, քաղցրանուագ ըաղեր յօրինած եւ երգած է, եւ նոյնիսկ վարագոյրի ետեւէն ուրիշներուն ալ սորվեցուցած է։ Իրեն գրածներէն կը յիշուի Սրբուհի Մարիամ երգը (ՕՐԲ. Ա. 182), գուցէ եւ Վահան Գողթնացիի Զարմանալի է ինձ շարականը, որ փափուկ զգացումներ կը բուրէ, որ ուրիշներէ Վահանի քրոջ կը վերագրուի (§ 589), որ ծանօթ անձ մը չէ, մինչ Սահակդուխտի եւ Վահանի մէջ առաջուց հոգեւոր հաղորդակցութիւն եղած ըլլալը հաւանականէ։ Սահակդուխտի գերեզմանը եղած է նոյն իսկ Գառնոյ ձորակին մէջ։

« 592. Սիւնեցիի Սպանուիլը   |   594. Դաւիթի Մահը »
© Gratun.org