Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Տրդատ Ա. Ոթմսեցի

601. Տրդատի Մահը

Այսպէս կը վերջանայ Տրդատ Ոթմսեցիի կաթողիկոսութիւնը 764-ին, եւ մենք 23 տարիներու երկար պաշտօնավարութիւն մը կը փակենք, առանց որեւէ հայրապետական գործունէութիւն ու արդիւնաւորութիւն պատմած ըլլալու։ Այսուհանդերձ պիտի չկարենանք ոչ զինքը մեղադրել, եւ ոչ իր վրայ աննպաստ գաղափար մը յայտնել։ Երկրին կացութիւնը, զոր գոնէ թեթեւ կերպով մը պատկերացնել ուզեցինք, կատարելապէս կ՚արդարացնէ վշտակիր կաթողիկոսը, եթէ չկրցաւ պարապոյ վայրկեան մը գտնել, եւ հովուական ու հայրապետական գործերու վրայ մտածել, պարտաւորեալ լինելով շարունակ իր հօտին աղէտից վրայ արգահատիլ, եւ ցաւերուն ցաւակցիլ։ Հարկաւ այդ զգացման համար է, որ այր սուրբ եւ պարկեշտ, եւ առաքինութեամբ փայլեալ լինելը վկայուած է Պատմաբանէն (ՅՈՎ. 134)։ Քանի որ Վանանդեցի նախարարներուն ցեղէն էր, թերեւս իր գերեզմանը ծննդավայրին մէջ եղաւ, իր իշխանազուն նախնեաց դամբարաններուն մէջ, սակայն պատմութիւնը այս մասին բան մը ըսած չէ։ Իբր պարզ տեղեկութիւն յիշենք, թէ տրդատին օրով, 760 նահանջ տարին, ծռազատիկ էր հանդիպած, որ է Յունաց եւ Հայոց Զատիկներուն շաբաթ մը տարբերիլը։ Սակայն աննշանակ անցած է, որովհետեւ Հայոց եւ Յունաց մէջ սերտ յարաբերութեանց օրեր չէին։ Մեր պատմագիրներէն Անեցին միայն կը յիշէ պատառում զատկի ըսելով, սակայն 754-ին կը դնէ (ՍԱՄ. 88), որ տոմարական հաշիւներու ճշդութեամբ չի կրնար արդարանալ։

« 600. Եէզիտի Կեղեքումներ   |   602. Պաշտօնն ու Ժամանակը »
© Gratun.org