Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Տրդատ Բ. Դասնաւորեցի

602. Պաշտօնն ու Ժամանակը

Տրդատի յաջորդեց ուրիշ Տրդատ մը, ծննդեամբ Տուրուբերան նահանգի Դասնաւորք գաւառէն, (ՅՈՎ. 134), որ կը պատասխանէ այժմեան Թէքման ու Շուշար լեռնային գաւառներուն։ Տեղ մը Դասնաւան կոչուած է Տրդատի ծննդավայրը (ԱՍՈ. 107), որ կրնայ բացատրուիլ իբր Դասնաւորք գաւառի գլխաւոր աւանը, եւ ի դէպ է նոյնացնել զայն ուրիշ պատմիչէ Բուոյնք կոչուած աւանին հետ, իբր Տրդատի հայրենիք (ԿԻՐ. 39)։ Ոչ նախընթաց կեանքին եւ ոչ հայրապետական գործունէութեան վրայպատմուած յիշատակ չունինք, եւ պատճառն ալ անշուշտ իր նախորդին համար ըսածնիս է (§ 601), թէ աղետային եւ տագնապալի օրերու մէջ՝ ործերուն վրայ մտածելու պատեհն ալ կը պակսէր այդ վշտակիր կաթողիկոսներուն։ Միւս կողմէն այս երկրորդ Տրդատը շատ համառօտ ալ պաշտօնավարութիւն ունեցաւ, 3 տարի միայն, ինչպէս միաձայնութեամբ յառաջ կը բերեն բոլոր ցուցակներ, մէկ երկուքէն զատ, որոնք կարեւորութիւն չեն կրնար ունենալ միւսներուն համաձայնութեան հանդէպ։ Դասնաւորեցիին 3 տարիները կը զետեղուին ընդհանրապէս 764-է 767 միջոցին, եւ մենք ալ պատճառ չունինք այլեւս հաշուելու։

« 601. Տրդատի Մահը   |   603. Սաստիկ Նեղութիւնք »
© Gratun.org