Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յովաբ Բ. Դըւնեցի

625. Ընտրութիւնն ու Մահը

Ահա վերեւ յիշուած (§ 623) չորս սակաւակեացներուն երկրորդը, որ եւ ոչ տարի մը լրացուցած է աթոռին վրայ, զի իբրեւ ամիսս վեց միայն կու տայ անոր Պատմաբանը (ՅՈՎ. 138), զոր շատեր ալ կը կրկնեն, եւ ոմանք մէկ տարի կը դնեն կլոր հաշուով, ինչպէս սովոր ենք ըսել։ Յովաբի անունը Յոբ ալ յիշուած է (ՎԱՐ. 76), եւ տեղ մը Յակոբ ալ գրուած է (ԱՅՐ. 17), սակայն մէկը կրճատումն, եւ միւսը գրչագիրի սխալան կ՚երեւին, որովհետեւ ընդհանրապէս Յովաբ անունով կոչուած է։ Իրեն ծագման տեղը ցուցուած է յՈստանէն, ի կուրապաղատին ապարանից (ՅՈՎ. 138), կամ Յոստանէն, ի կուրապաղատին տանէն, կամ ի կուրապաղատէն (ԿԻՐ. 42)։ Ոստանը, ուր կուրապաղատի սպարանք ալ գտնուի, յայտնապէս Դըւնայ Ոստանն է, իսկ Յովանի յապարանից կամ ի տանէն ըլլալը, չենք կարծեր թէ կուրապաղատի մը ազնուական տոհմէն սերած ըլլալը ցուցնէ, այլ միայն կուրապաղատին թաղին կամ ագարակին մէջ ծնած լինելը կ՚իմացուի։ Վեցամսեայ կամ քիչ աւելի պաշտօնավարութենէն ետքը վախճանեալ մէկու մը (ՅՈՎ. 140), գործունէութիւն կամ արդիւնաւորութիւն ալ ունենալ դժուար էր, եւ երբ պատմիչները կը լռեն, մենք ալ կը պարտաւորուինք, այդչափով փակել Յովաբի վազանցուկ կաթողիկոսութիւնը 790-էն 791 տարիներու միջոցին։

« 624. Ժամանակակից Դեպքեր   |   626. Ընտրութիւնն ու Պատկերը »
© Gratun.org