Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յովաբ Բ. Դըւնեցի

627. Մահը ու Գերեզմանը

Իրօք ալ Սողոմոն պատկերը նկարել տալէն աւելի արդիւնք չէ կրցած ունենալ, եւ իրեն անունով կատարուած գործողութեան մը յիշատակն ալ չունինք։ Քանի որ էր ծերացեալ յոյժ (ԿԻՐ. 42), ոչ աւելի քան զմի ամ կեցեալ կւ վախճանի, եւ դնի ընդ հարս իւր, զորս պէտք է իմանալ թէ կաթողիկոսաց շարքին մէջ կը թաղուի, եւ ինչպէս որ կը փափաքէր կենդանագրի ի քաւարանի սրբում (ՅՈՎ. 141)։ Այդ վերջին բացատրութիւնը նախընթաց խօսքերուն հետ բաղդատելով պիտի իմանանք, իբր թէ ըսէր ի սուրբ եկեղեցւոջ, ինչպէս որ ծիսական բացատրութեամբ ալ եկեղեցիին համար ի մարդկան քաւարանիս կ՚ըսուի (ԺԱՄ. 487)։ Սողոմոնի միամեայ կաթողիկոսութիւնը կը հաշուուի 791-է 792 տարիներու միջոցին։

« 626. Ընտրութիւնն ու Պատկերը   |   628. Ընտրութիւնն ու Մահը »
© Gratun.org