Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յովհաննէս Դ. Ովայեցի

639. Մանուէլ Մամիկոնեան

Մոթասսէմ ամիրապետ պէտք զգացած էր Յունաց հետ ալ պատերազմները նորոգել, որովհետեւ Թէոփիլոս կայսր առիթ գտած էր Արաբացւոց դէմ յարձակումներ ընել եւ յաջողիլ, եւ նոյնիսկ Բաբանի ալ օգնութիւններ մատուցած էր, մինչեւ Ասորիք յառաջացած էր, Սամոսատն առած, Սոզոպետրիա կաչուած աւանն ալ գրաւած ու կործանած, որ Մոթասսէմի ծննդավայրն էր եղած (ԼՊԱ. 505), եւ զոր Անեցին՝ Զուպատա կը կոչէ (ՍԱՄ. 93)։ Թէոփիլոսի յաջողութեանց վարիչներն էին Մանուէլ Մամիկոնեան, եւ Թէոփորոս մը, նոյնպէս արեւելեան գաւառներէն։ Բայց կայսերական արքունեաց սովորական քսութիւններ յաջողեցան Մանուէլը կասկածելի ընել Թէոփիլոսի աչքին, եւ Մանուէլ պէտք զգաց վտանգէն ազատելու համար Արաբացւոց կողմն անցնիլ, եւ լաւ ծառայութիւններ ալ մատոյց ամիրապետութեան։ Բայց Թէոփիլոս գաղտի պատգամաւորութիւններով յաջողեցաւ նորէն Մանուէլի սիրտը շահիլ, որ այնձն առաւ ետ դառնալ, եւ պատճառանքով մը մինչեւ յունական սահմանագլուխը գալով, հրաժեշտ առաւ ամիրապետին Վաթրք-Պիլլահ որդիէն, որուն կ՚ընկերանար, եւ նորէն կայսերական ծառայութեան անցաւ, եւ դարձեալ կարեւոր ծառայութիւններ ընծայեց եւրոպական գաւառաներու մէջ։ Իսկ Մոթասսէմ Աֆշինի եւ ուրիշ զօրավարներու առաջնորդութեամբ յաջողեցաւ մեծ յաղթութիւններ տանիլ Փոքր Ասիոյ մէջ, եւ Յոյները յետս մղել։ Մանուէլ ծերացած խաղաղութեամբ վախճանեցաւ Միքայէլ Գ. ի օրով։ Այդ յիշատակութիւնները յառաջ բերինք ժամանակին կացութեան յեղյեղուկ վիճակը, եւ Հայ նախարարներուն անհաստատ դրութիւնը ցուցունելու համար։ Ձեռներէց եռանդով եւ ժիրաժիր քաջութեամբ վառուած, չէին գիտեր թէ ո՞ր ուղղութեամբ պիտի կարենային իրենց երկրին եւ ազգիր օգտակար ըլլալ, եւ տարուբերեալ կարծիքներու ազդեցութեան ներքեւ, իրենք իրենց եւ իրարու ալ հակառակ ձեռնարկներու կը հետեւէին։

« 638. Բաբանի Խլրտումները   |   640. Յովհաննէսի Զրպարտուիլը »
© Gratun.org