Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յովհաննէս Դ. Ովայեցի

641. Ժողովով Արդարանալը

Կաթողիկոսին քաշուիլը եւ բողոքաձեւ յայտարարութիւնը իրենց արձագանգը ունեցան, եւ ամէն կողմէ հերքումի եւ մերժումի ձայներ բարձրացան Բագարատ Բագրատունիին յանդգնութեան դէմ, որ ինչ ալ ըլլար չէր կրնար իւրովի այդպիսի քայլ մը առնել։ Սմբատ Բագրատունի սպարապետ եւ Գրիգոր Սուփա Սիւնեաց տէր գլուխ կեցան ընդհանուր զայրոյթին, եւ երեւի թէ Յովհաննէս ալ յանձն չառաւ գործը ծածկելով՝ առանց օրինաւոր քննութեան փակել, որ պէտք եղաւ եպիսկոպոսաց եւ նախարարաց համագունդ ժողով գումարել, ուր ըստուգագէտ իմացուածիւ հաստատուեցաւ իժաթոյն շրփանց չար հայհոյչացն ստութիւն եւանկէ ետքը միայն Յովհաննէս դարձաւ յաթոռն սրբութեան, որով եւ սուրբ եկեղեցին դարձեալ նորոգապէս պայծառանայր (ՅՈՎ. 148)։ Նորերէն ոմանք այդ ժողովը Երնջակի մէջ գումարուած ըսին (ՉԱՄ. Բ. 443), սակայն մենք հիներուն մէջ նշանակուած չգտանք։ Այդ եղելութենէն մեր քաղելիք հետեւանքն է, թէ Հայ Եկեղեցւոյ կանոնք համարձակ իրաւունք կու տան իրեն, իր կաթաղիկոսներուն ալ դատը տեսնել, եւ արդար վճիռն արձակել, եւ թէ ոստիկաններու բռնաւորական իշխանութիւնն ալ չէ կրցած արգելք դնել այդ օրինական գործողութեան։ Բագարատ հարկաւ հաճութեամբ չտեսաւ իր ձեռնարկին պարապի ելլելը, եւ իր հրովարտակին ազգային ժողովով մերժուիլը, եւ թերեւս ալ նոր ձեռնարկներ կը մտածէր իր նպատակը առջեւ տանելու, եւ աւելի զօրաւոր զրպարտութեամբ կաթողիկոսին եւ անոր պաշտպաններուն դէմ ելլելու։ Բայց նոյն միջոցին Յովհաննէսի դէմ սուտ վկայութիւն տուողներէն մէկուն քարաժայռէ մը գահավիժելով ջախջախուիլը, երկրորդին բարձր տանիքէ մը գիշերային իյնալով մեռնիլը, երրորդի մըն ալ յորձանուտ գետի մը մէջ ընկղմիլը, ամենուն վրայ ահուդող ազդեցին, Բագարատ ինքն ալ սարսափելով ետ կեցաւ իր խորհուրդէն, եւ Յովհաննէս պատուով ու փառքով անցուց իր հայրապետութեան մնացորդը։ Որոշ նշանակուած չէ թէ ինչչափ տեւեց Յովհաննէսի Այրեվանիք մէջ առանձնացած մնալը, սակայն գործին տրուած կարեւորութենէն կը հետեւի, թէ ամենայն ինչ միեւնոյն 841 տարւոյն մէջ լրացած է, այսինքն է իբրեւ անցին ամք ութ յետ սկզբան ձեռնադրութեան նորա (ՅՈՎ. 147)։

« 640. Յովհաննէսի Զրպարտուիլը   |   642. Ոստիկաններ և Պատրիկ »
© Gratun.org