Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Զաքարիա Ա. Ձագեցի

658. Նանա Ասորի

Հաւատոյ համար տանջուողներուն մէջ պիտի դասենք եւս Նանա Ասորի սարկաւագը։ Նանայի անունը յիշուած է Աշոտ Մսակերի ժամանակէն, երբ նա իբրեւ հմուտ եւ գիտնական անձ Հայաստան եկաւ Բուրետ Ասորի վարդապետին յանձնարարութեամբ, որպէսզի Եպիկուրոս անուն քաղկեդոնիկ յոյն եպիսկոպոսին դէմ մաքառի, որ կը ջանար Աշոտը իր կողմը համոզել։ Նանա յաջողած էր այն ատեն Եպիկուրոսը յաղթահարել ուսումնական զօրութեամբ, եւ Աշոտ հեռացուցած էր զայն իր քովէն (ՎԱՐ. 78)։ Կ՚երեւի թէ անկէ ետքը Նանա Հայաստան մնացած եւ Հայերուն գործակից գտնուած է որ ինքն ալ Բուղայի գերութեան հետ Պաղտատ կը տարուի, եւ իբր նշանաւոր անձնաւորութիւն մը ամիրապետին առջեւ կը հանուի։ Նանայի ալ կ՚առաջարկուի ուրացութիւնը, իբր դատապարտութենէ ազատելու միջոց, բայց Նանա խոստովանեցաւ համարձակութեամբ զՔրիստոս, եւ այս պատճառաւ տանջեալ զնա, ի բանտն արգելեալ պահեցին յոլով ժամնակս, մինչեւ որ պարագաներու փոփոխմամբ արձակեցաւ խնամօքն Աստուծոյ (ԿԻՐ. 44)։

« 657. Հռիփսիմէ և Գրիգոր   |   659. Ապպասեանց Շփոթները »
© Gratun.org