Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գէորգ Բ. Գառնցի

686. Սմբատի Թագը

Այդ միջոցին կը հասնի Սմբատի թագաւորութեան հաստատութիւնը Մթամէտ-Պիլլահ ամիրապետին կողմէն, եւ Ափչին Ատրպատականի ոստիկան, որ յաջորդած էր Յիսէի, անձամբ կը բերէ թագ արքայութեան, ոսկիակուռ զգեստ, եւ նժոյգս իբր օդապարիկս, ի զարդս եւ ի զէնս ոսկիակուռս պճնապայծառս։ Թագադրութեան հանդէսը եկեղեցական արարողութեամբ կ՚ամբողջացուէր, եւ Գէորգ կաթողիկոս երկրորդ անգամ ըլլալով թագօրհնէքը կը կատարէր, պարզապէս աւետարանեալ ի վերայ զնուիրական աղօթսն (ՅՈՎ. 185), թէպէտ այսհեղ ալ Օրբէլեան` օծանեն զնա թագաւոր Հայոց բացատրութիւնը կը գործածէ, եւ կը յիշէ Սիւնեաց եպիսկոպոս Յովհաննէսի, Վրաց բդեշխ Ատրներսէհի, Սիսականի իշխան Աշոտի, Արծրունեաց խնամակալ Գագիկ Ապումրուանի ներկայութիւնը այլովք իշխանօք (ՕՐԲ. Ա. 220)։ Թագադրութեան հանդէսին թուականը 891-էն ետքը թողլու նշան մը չենք գտներ, իսկ Շապուհի թագ բերած ըլլալու յիշատակութիւնը (ԱՍՈ. 148) ստուգութիւն չի գտներ։ Աբաս իրեն բարձրամիտ ձգտումներուն մէջ յուսախաբ եւ իր նկուն մնալուն վրայ կատաղած, եւ նորէն վրէժխնդրութեան համար զէնքի դիմելու անկարող, բոլոր քէնը Գէորգ կաթողիկոսի վրայ կը սկսի թափել, իբր զնա գոլ պատճառ իւրում զրկութեան եւ Սմբատայ թագակապութեանն (ՅՈՎ. 186), եւ միտքը կը դնէ զայն կաթողիկոսութենէն հանել տալ։ Կաթողիկոսարանին մէջէն քսու եւ զրպարտիչ մարդիկներ կը շահի, եւ անոնց բերնով Գէորգի վրայ անբարոյ գործերու յերիւրանքներ կազմել կու տայ, եւ այդ չարախօսութեանց հիմամբ կը պահանջէ որ կաթողիկոսը եպիսկոպոսական ատեանի առջեւ դատուի եւ դատապարտուի։

« 685. Գէորգ և Աբաս   |   687. Աբաս և Մաշտոց »
© Gratun.org