Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Յովհաննէս Ե. Դրասխանակերտացի

729. Նըսրի Կեղեքումները

Հազիւ թէ Նըսր Նախիջեւան կը հասնի, զայն դիմաւորելու կու գայ Սիսական իշխաններուն կրտսերը Բաբգէն, որպէսզի ոստիկանը շահի, եւ իր եղբօրը Սահակի տեղ անցնի, որ Սմբատի հետ կիսած էին Սիսականի իշխանութիւնը։ Նըսր ձեռք ինկած որսին վրայ ուրախ, Սահակն ալ իր մօտ կը կանչէ, եւ միասին Դուին կը տանի, եւ հոն երկուքն ալ կը բանտարկէ, փրկանքի համար ծանր գումար պահանջելով։ Հետզհետէ նոյն կերպով արս աւելի քան քառասուն դնէր ի բանտի (ՅՈՎ. 417)։ Դրամի համար բռնութեանց սկզբնաւորութիւնը, իրեն ալ գլխուն գալիք վտանգը զգացուց կաթողիկոսին, որ այն միջոցին կը գտնուէր Այրեվանք, Գառնիի մօտ, Գեղայ լեռներուն ձորամէջը։ Լսեց իրեն նկատմամբ ալ եղած խորհուրդները, եւ հարկ զգաց խոյս տել ի պատնէշ պաշարմանէն որ մօտալուտ էր։ Այն առտուն որ պիտի մեկնէին, տեսան որ խաւարեալ էր արեգակն, եւ զայն իբր երկնային ազդարարութիւն մեկնելով, աճապարեցին հեռանալ, բայց, կ՚ըսէ, ոչ եթէ յառժամանակեայ մահուանէ պակսացեալ խուսափեցի, այլ որպէսզի զմանկամբք եկեղեցւոյ` որ իրեն հետ էին, հաղբք եւ խառնում շփոթից չպաշարեն (ՅՈՎ. 419)։ Այրեվանքէն կը բարձրանայ դէպի լեռ, ի վերին վանս, կամ լաւ եւս գոմերուն կողմը, ուր կայանք անասնոցն էին, անկէ ալ կ՚իջնէ Գեղամայ լիճին եզերքը, եւ կը փակուի Սեւանի կղզին, իր առաջին աշակերտութեան վանքը։ Չորս օր միայն այնտեղ մնալէ ետքը` պէտք կը զգայ մօտ գտնուիլ ի հայրապետանոց եկեղեցին սուրբ, եւ կը մտածէ եւս Նըսրի հետ բանակցութեան մտնել, եւ այն ստացուածները, զորս պահել չէր կրնար` իբր ընծայ տալով, հաւանութիւն ստանալ որ ի սրբարան դադարեալ մնայ եւ գործերուն հետեւի (ՅՈՎ. 420)։ Այդ դիտմամբ կու գայ իր սեփականութիւնն եղող ի ձեռակերտ ամրոցիկն Բիւրական, եւ հրովարտակ առ Նըսրն կը ղրկէ , թէ ինքն այլընդայլոյ ահացուցիչ լուրերու պահճառով հեռացաւ, այլ եթէ զինքն ապահովցնէ` պատրաստ է Դուին գալ եւ մօտը մնալ, եւ ըստ ամենայնի զինքն հաճեցնել։ Նըսր կը հաւանի եւ յետկար երդման կը պատրաստէ կաթողիկոսին ղրկելու, բայց ոմն դատաւոր կրօնից Մահմէտի անոր միտքը կը պղտորէ, եւ կը համոզէ կաթողիկոսը ձերբակալելու եւ անոր ինչքերը կողոպտելու համար գունդ մը հանել։ Ղրկուած զինուորները առաջ Այրեվանք կ՚երթան, մէջի կրօնաւորները ծեծով ու չարչարանքով գանձերը ցուցնելու կը ստիպեն, ուրացութեան ալ կը հրաւիրեն, կը սպաննեն, եւ վանքը կողոպտելով Նըսրին կը բերեն (ՅՈՎ. 424)։ Յովհաննէս կաթողիկոս հազիւ այդ եղելութիւնները կը լսէ, կը փութայ Բիւրականէ ալ հեռանալ, իրեններն ալ միասին, եւ կ՚երթայ ապաւինիլ Բագարան քաղաքը, առ թագաւոր Աշոտ (ՅՈՎ. 425), որով պէտք է իմանանք Շապուհեան Աշոտը, ինչպէս կը հաստատուի ուրիշ տեղ ի թագաւորազանց բողբոջն ըսելովը (ՅՈՎ. 446), մինչ Սմբատեան Աշոտը պիտի տեսնենք Սեւան կղզին ապաւինած։

« 728. Յուսուփ և Նըսր   |   730. Բիւրականի Նահատակները »
© Gratun.org