Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Ստեփանոս Բ. Ռշտունի

739. Գործերն ու Մահը

Ստեփանոսի գործերէն միակ յիշատակ մը ունեցած պիտի ըլլայինք, Տաթեւի եկեղեցւոյն վերանորոգուելէն ետքը կատարուած նաւակատիքին նախագահելը, եթէ կաթողիկոսի անունը նշանակուած ըլլար (§ 733)։ Թուականները հաւանական կը ցուցնեն այդ ներկայութիւնը, զի 929-էն 930 յարմար կու գայ Ստեփանոսի կաթողիկոսութեան, պարագաներն ալ բոլորովին անյարմար չեն, զի Սիւնիք հաշտ յարաբերութիւններ կը պահէին Արծրունեաց հետ։ Այսու հանդերձ չենք համարձակիր իբր ստուգուած յանձնարարել այդ տեսութիւնը, զոր գշդելու պէտք եղած տարրերը կը պակսին։ Ստեփանոսի ժամանակին վրայ աւելի տեղեկութիւն չենք գտներ, ինչպէս իր պաշտօնավարութեան եւ մահուան վրայ ալ յիշատակներ չեն հասած։

« 738. Ժամանակին Դէպքերը   |   740. Ժամանակին Կացութիւնը »
© Gratun.org