Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Թէոդորոս Ա. Ռշտունի

744. Մահն ու Գերեզմանը

Թէոդորոս կաթողիկոսի պաշտօնավարութեան մասին աւելի տեղեկութիւն չունինք, իր ժամանակը պատկերացնելու համար ալ ուրիշ եղելութիւններ չկան որ յիշենք։ Երկիրը հետզհետէ կը հանդարտէր, արտաքին թշնամիներու դժպհի գործունէութեան դադարելովը։ Հարաւայիններ կամաց կամաց իրենք քաշուեցան, հիւսիսայինները Աբաս լռեցուց, ներքինները յոգնելով լռեցին, Աբաս եւ Գագիկ խոհական մտածումով իրենց մրցումները վերջացուցին, եւ այս կերպով նուիրագործուեցաւ նոր շրջան մը, որ եթէ կատարեալ բարօրութիւն չէր, բայց անցեալին վրայ մեծ առաւելութիւններ ունէր, եւ քիչ ու շատ արդիւնքներ ունեցաւ, եւ աւելին ալ կ՚ունենար եթէ միջոցներ նուազած չըլլային։ Թէոդորոս կաթողիկոս բարեբախտ եղաւ իր անունը կցելով այդ շրջանին, եւ աւելի պիտի փառաւորէինք իր անունը` եթէ կարողութեան եւ արդիւնաւորութեան մասին որեւէ մէկ պատմագիրին կողմէ գոնէ թեթեւակի ակնարկ մը գտնէինք։ Իր մահը եղած է հարկաւ բնական կերպով, եւ միայն գերեզմանին վրայ անցողակի յիշատակ մը ունինք, թէ թաղած է Աղթամարայ Սուրբ Խաչի կաթողիկէին քովը, յԱստուածածնի ժամատան, բայց չենք կարծեր եկեղեցւոյ մէջ, վասն զի այդպէս չէր Հայ Եկեղեցւոյ սովորութիւնը։

« 743. Գագիկի Թուղթը   |   745. Աղթամարայ Աթոռը »
© Gratun.org