Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Անանիա Ա. Մոկացի

751. Անանիա և Յակոբ

Անանիա Կաթողիկոս գործը ձեռք առած ատեն, պարտաւոր էր հեռաւորութեան պատճառանքը մէջտեղէն հեռացնել, եւ ահա թէ ինչու իր առաջին գործը կ՚ըլլար, Արարատի թագաւորութեան սահմանները անցնիլ։ Աբասը Կարսի մէջ տեսնելէ ետքը՝ իրեն բնակելու համար կեդրոն ընտրեց Արգինա գիւղը, Ախուրեանի եզերքը եւ Անիի մօտ, ուր յետոյ եղաւ իր գերեզմանը (ՕՐԲ. Բ. 32), ուր նստեցան իր յաջորդները եւ ուր կանուխէն ալ նշանաւոր վանք մը կար։ Անանիա, հարկաւ այստեղէն, նուիրակներ զրկելով իրեն մօտ հրաւիրեց Սահակ Աղուանից կաթողիկոսը եւ Յակոբ Սիւնեաց եպիսկոպոսը որպէսզի սիրայորդոր բանակցութեամբ խնդիրը փակէ, այլ անոնք տեղերնէն չշարժուեցան, եւ բաղբաղեցին զգնալն։ Օրբելեան ալ չի կրնար Յակոբը անմեղադիր (այստեղ բաց է թողնուած 2 տող) անձնեայ եւ սէգ, բարձրայօն եւ մեծաբարոյ, բնութեամբ ազատ եւ բանիւ ճոխ, հանճարով պայծառ եւ շրթամբք յոյժ քաղցր (ՕՐԲ. Բ. 18)։ Անանիա այդ դիմադրութեան հանդէպ սաստիկ ցասմամբ շարժեալ, անմիջապէս որոշեց անձամբ Սիւնիք երթալ, որ Յակոբ կամ հնազանդեսցի, կամ մեծագոյն պատիժս ընկալցի, եւ ինքն ալ Սիւնեաց գործը վերջացնելէն ետքը Աղուանք անցնի։ Անանիայի կտրուկ եւ գործունեայ ձեռնարկը իր ազդեցութիւնը ունեցաւ։ Սիսականի Սմբատ եւ Բաղաց Ջուանշիր իշխանները կաթողիկոսը դիմաւորելով Տաթեւ տարին պատուով, Յակոբ ալ խոնարհելով զմեղայ խոստովանէր, եւ ներում կը խնդրէր ըսելով, Ով մեծապատիւ տէր կաթողիկոս, որովհետեւ աստուածաբար ի մեզ խոնարհեցար, եւ զմեր յանդգնութիւնս անտես արարեր, հնազանդիմք ձեզ եւ սուրբ աթոռոյն Գրիգորի Լուսաւորչին իբրեւ Աստուծոյ, մեղաք յերկինս եւ առաջի քո, եւ դու ներելով թող մեզ զյանցանս մեր (ՕՐԲ. Բ. 19)։ Անանիա աւելի պահանջ չունէր, գոհ մնաց եւ օրհնեց, իսկ Աղուանք երթալու միտքը չկրցաւ կատարել, վասնզի թագուհին վախճանած էր։ Աբաս գուժկան ղրկելով կաթողիկոսը յուղարկաւորութեան կը հրաւիրէր. եւ Անանիա պարտաւորուեցաւ ետ դառնալ յաթոռն իւր, (ՕՐԲ. Բ. 20), ինչ որ Աղթամարէ վերջնապէս հեռացած ըլլալուն հաստատութիւնն։

« 750. Սիւնեաց Խնդիրը   |   752. Աղուանից Խնդիրը »
© Gratun.org