Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Անանիա Ա. Մոկացի

752. Աղուանից Խնդիրը

Երբ Անանիա Սիւնեաց գործը լրացուց, եւ Աղուանիցն ալ նոյն միջոցով դիւրացած կը կարծէր, լուր կ՚առնէ թէ խնդիրը իր առաջին վիճակին դարձած է։ Աղուանից Սահակ կաթողիկոս կը մեռնի, Աղուանք անոր տեղը իրենց մէջ եւ անկատար օծմամբ կը ձեռնադրեն Գագիկը, որ էր հարազատ նորին, Յակոբ ալ անոնց կը գործակցի, եւ չտայ թոյլ հնազանդիլ Աղուանից։ Անանիա կը փութայ Աղուաններուն գրել՝ որ հեռու մնան յանուանեալ եւ ի նանրափառ կաթողիկոսէն Գագկայ։ Աղուանից մէջէն մաս մը կը հնազանդի, եւ Յովնան անուն մէկը կաթողիկոս ընտրելով Անանիայի կը ներկայէ՝ որ զայն կը ձեռնադրէ եւ կը ղրկէ։ Ասկէ ոչ սակաւ լինէր խռովութիւն ի մէջ երկո- (այստեղ բաց է թողնուած երկու տող)նար, եւ երկոքինքն խոտեալ լինէին (ՕՐԲ. Բ. 21)։ Անանիա պէտք կը զգայ ետ մնացած միտքը գործադրել, եւ շուտով դէպի Աղուանք կը մեկնի. Գրիգոր Խաչենոյ իշխանը զինքն կը դիմաւորէ, եւ Արգախ կոչուած տեղը ընդհանուր ժողով մը կը կազմուի, ուր կու գան Գագիկ եւ Յովնան, եւ բոլոր իշխաններ, եպիսկոպոսներ եւ վանականներ։ Հին յիշատակարաններ եւ Աղուանից ու Հայոց յարաբերութիւններ կը քննուին։ Անանիայի պահանջած պայմանները կը հաստատուին, Գագիկ ալ Յովնան ալ հաւասարապէս անարժան նկատուելով, պաշտօնէն ու պատիւէն կը լուծուին, իսկ յաջորդին մասին Աղուանք ատեն կը խնդրեն ընտրութիւնը կատարելու եւ ձեռնադրութեան ղրկելու։ Գրիգոր Խաչենոյ իշխանը կը միջնորդէ Գագիկի համար, բայց Անանիա կը մերժէ յատարարելով, թէ կրկին ծնեալն վիժեալ լինի, եւ կրկին պսակեալն անվաւեր կոչեսցի (ՕՐԲ. Բ. 25)։

« 751. Անանիա և Յակոբ   |   753. Աղուանից Աթոռ »
© Gratun.org