Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Անանիա Ա. Մոկացի

766. Աշոտի Օծումը

Այդ պարագայից մէջ նկատելու է, որ թէպէտ թագաւորներ բազմացած էին, սակայն նախանձաբեկ գժտութիւնները նուաղեցան, եւ այդ եղելութեան մէջ կը սիրենք նկատեալ տալ Անանիա կաթողիկոսին կարողութիւնն ու ազդեցութիւնը, որ կրցած էր ամենուն բարի տրամադրութիւններ ներշնչել։ Այդ բանին մեծ փաստ մըն է այն որոշումը, որով ամենայն իշխանքն աշխարհոց տանն Հայոց, իրարու հետ համաձայնելէ ետքը Անանիա կաթողիկոսի դիմեցին, որպս զի Հայոց արքայից արքային, Աշոտ Շահանշահի վրայ հանդիսաւոր օծման արարողութիւնը կատարոի, ինչ որ տակաւին չէր կատարուած Հայոց թագաւորներու վրայ (ՈՒՌ. 3)։ Այդ նպատակով եղեւ ժողով ահագին մեծ ի քաղաքն Անի, որ եղեւ թագաւորանիստ քաղաք Հայոց, եւ բոլոր Հայ թագաւորներէն զատ եկան եւս Աղուանից Փիլիպպոս թագաւորը եւ Յովհաննէս կաթողիկոսը, եւ Անանիա հանդիսապէս կատարեց Աշոտի օծումը, եւ լինէր ուրախութիւն մեծ ամենայն տանն Հայոց։ Այդ առթիւ շրջակայ ազգերու թագաւորներն ալ տուրս եւ սէրս հանդերձ պատուական ընծայիւք յուղարկէին ի փառաւորութիւն Հայոց թագաւորութեան (ՈՒՌ. 5)։ Նկատողութեան արժանի է, որ ամէն կողմէ ուրախ լինէին յաղագս քաջութեան Աշոտ Գագիկին, որ ոչ միայն ողորմած եւ բարեպաշտ եւ առաքինի անձ մըն էր, այլ եւ էր կորովի եւ այր պատերազմող (ՈՌ. 4)։ Թագաւորական օծումին տարին ոմանք 961 կը նշանակեն (ՈՒՌ. 3), եւ ուրիշներ 964 (ՍԱՄ. 100), առաջինը յարմարագոյն կը գտնենք պատմութեան կարգին, մանաւանդ որ Անեցիին հաշիւներուն մէջ երեք տարիի թւիրիմացութիւն մը մտած է, ինչպէս ուրիշ անգամներ ալ դիտել տուած ենք։

« 765. Հրոսակ և Կարս   |   767. Անանիայի Մահը »
© Gratun.org