Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Անանիա Ա. Մոկացի

767. Անանիայի Մահը

Անանիա Մոկացիի հայրապետական գործունէութեան մսաին գտնուած յիշատակները աւելի տեղեկութիւններ չեն տար մեզի, բայց յիշուածներն ալ բաւական են ցուցնելու, թէ կամքի եւ նախաձեռնութեան տէր անձ մը եղած է, աշխատութեանց մէջ անխոնջ, դժուարութեանց դէմ անընկճելի, եւ ազդեցութեան եւ կացութեան տէր։ Գրական արդիւնք չունինք իր գրիչէն ելած, բայց տեսանք ուսումնական վանքերու զարգացման մասին տարած հոգածութիւնը։ Իր ժամանակէն ունինք նաեւ բաւական թուով նշանաւոր վարդապետներ, բայց որովհետեւ անոնց գործունէութիւնը Անանիայէ ետքն ալ շարունակեց, ուստի ուրիշ յետնագոյներուն հետ ամենուն անունները կը պահենք տալ Խաչիկի կաթողիկոսութեան վերջը։ Քսաներկու տարի պաշտօնավարութիւնն ալ բաւական միջոց մըն է, ուստի Անանիա պէտք է լրացեալ եւ ծերացեալ տարիքի մէջ կնքած ըլլայ իր կեանքը 968ին, ինչպէս հաշուեցինք (§ 747) լաւագոյն ժամանակագրութեանց հետեւելով։ Պարզ բացատրութեամբ մը ըսուած է, թէ հասանէ վախճան կաթողիկոսին տեառն Անանիայի, որ ընթացքը աւարտած խաղաղական հանգիստի իմաստն ունի (ՕՐԲ. Բ. 32)։ Բայց աւեիլ յայտնի ալ ըսուած է, թէ լցեալ զաւուրս իւր բարւոք ծերութեամբ վախճանեցաւ (ԱՍՈ. 168)։ Իսկ թաղումը եղած է ի վանսն Արգինայի։ Փոխեն զնա ի հանգիստ բացատրութիւնը (ՕՐԲ. Բ. 32), ցոյց կու տայ, թէ մահը Արգինաէ դուրս տեղի ունեցած է, Անիի կամ Շիրակաւանի մէջ, եւ մարմինը փոխադրուած է Արգինա, որ Անանիայի առժամեայ հայրապետանոցն էր եղած, եւ ուր նշանաւոր վանք մըն ալ կար առաջ (§ 751

« 766. Աշոտի Օծումը   |   768. Ընտրութիւն և Օծում »
© Gratun.org