Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ . Խաչիկ Ա . Արշարունի

789. Խաչիկի Մահը

Խաչիկի վերջին տարիներուն մասին զատէն պատմելու եղելութիւններ չկան։ Իր վերջին օրերը Գագիկի օծումն ալ պէտք է նա կատարած ըլլայ, թէպէտ յայտնի յիշատակուած չենք գտներ։ Բոլոր կեանքին մէջ նոյն գործունէութիւնն է զոր Խաչիկ կը շարունակէ անխոնջ կերպով, ազգին ամէն տեսակ պէտքերը իրեն հոգածութեան առարկայ ընելով։ Վերջապէս լցեալ աւուրբք, կատարեալ ժամանակաւ, եւ ի բարւոք ծերութեան փոխի յաշխարհէս, եւ մարմինը կը թաղուի Արգինայի կաթողիկէին հիւսիսակողմը (ԱՍՈ. 250)։ Անանիա Մոկացին ալ Արգինայի վանքին մէջ թաղուած էր (§ 767), եւ երկու տեղերը տարբեր չենք կարծեր, քանի որ Խաչիկի շինութեանց համար ըսուած է, թէ շինութիւնները եղած են ի հանգստարանի տեառն Անանիայի (ԱՍՈ. 171)։ Խաչիկ ոչ միայն կարող, այլ եւ յաջող հայրապետ մը եղաւ, զի իր օրով երկիրը ներքին երկպառակութիւններէ ազատ եւ արտաքին յարձակումներէն խաղաղ ատեն անցուց, եկեղեցին ալ նիւթապէս ճոխացաւ եւ բարոյապէս իր ինքնութեան մէջ պահուեցաւ ու զօրացաւ։ Մահուան թուականը 992ին հաշուեցինք արդէն, 973էն սկսելով նորա կաթողիկոսութեան թուականը, որով կը լրանան իրեն տրուած 9տարիները (§ 776

« 788. Սմբատի Գործերը   |   790. Խոսրով Անձեւացի »
© Gratun.org