Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Սարգիս Ա. Սեւանցի

816. Ուրիշ Հեղինակներ

Ասողիկի ժամանակակից պատմիչ մըն ալ Ուխտանէսն է, Սեբաստիոյ եպիսկոպոս, որ եպիսկոպոս Ուռհայի ալ ըսուած է (ԿԻՐ. 4), եւ ինքզինքը Անանիա Նարեկացիին յետին եւ տրուպ աշակերտ կամ թէ որդի կը խոստովանի (ՈՒԽ. 10), եւ անոր հրամանովը կը գրէ երեք մասի բաժնուած պատմութիւնը, որուն երրորդը, եւ հաւանաբար երկրորդին մէկ մասն ալ դեռ գտնուած չեն։ Իսկ իր կենսագրական պարագաները բոլորովին անյայտ կը մնան։ Միւս այլ նշանաւոր վարդապետը, որ այս միջոցին կը յիշուի Յովհաննէս Տարոնացին է, մականունը Կոզեռն (ԼԱՍ. 13), որուն զանազան գրուածներ կը վերագրուին, բայց մեզի հասած նշանաւոր գործ մը չունինք (ՀԻՆ. 571)։ Կոզեռնի վրայ ինչ ինչ պատմական դէպքեր առիթ պիտի ունենանք առաջիկային յիշատակել։ Կը յիշուին եւս Սարգիս վարդապետ, Տիրան վարդապետ, Յենովք վարդապետ, երեքն ալ կաթողիկոսարանի վարդապետներ, եւ Գրիգոր վարդապետ յոյժ իմաստուն բանիւք (ԼԱՍ. 13), ինչպէս նաեւ Սամուէլ Կամրջաձորեցին եւ Յովսէփ Հնձացին, զորս յիշեցինք ԽաչիկԱրշարունիի օրէն (§ 792)։ Ասոնցմէ զատ եւ այլք բազումք ծաղկած ըլլալը, եւ պատմիչին վկայելը, թէ անոնց ձեռքով բարձրանայր յոյժ եղջիւր եկեղեցւոյ ուղղափառ վարդապետութեամբ (ԼԱՍ. 13), նոր արժանիք մը կ՚աւելցնէ Սարգիս կաթողիկոսին՝ իբր հովանաւոր ուսումնական զարգացման, եւ իբր պաշտպան ազգային ուղղափառ եկեղեցւոյ։

« 815. Ստեփանոս Ասողիկ   |   817. Նիկոն Պոնտացի »
© Gratun.org