Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ. Գրիգոր Բ. Վկայասէր

883. Գրիգոր Կը Դառնայ

Վկայասէրին Եգիպտոսէ Երուսաղէմ անցնիլը որոշակի յիշուած չէ, եւ Երուսասաղէմի մէջ ըրածներէն բնաւ յիշատակ չենք գտներ։ Բայց անհնար է որ ուղղակի Երուսաղէմ երթալու համար համբայ ելլող կաթողիկոսը, եւ լոկ հողմերու բռնութեամբ Եգիպտոս իյնալէ եւ այնտեղ ընելիքը լրացնելէ ետքը, ուզած չըլլայ անկէ Երուսաղէմ անցնիլ, եւ իր մեծ ուխտը կատարել. քանի որ ինքն էր որ պնդէր. ուխտ է իմ եդեալ, անհնար է ինձ ստել (ԿԻՐ. 54)։ Հետեւաբար շատ դիւրութեամբ կրցած է Եգիպտոսէ Երուսաղէմ անցնիլ, քանի որ Երուսաղէմ ալ Եգիպտոսի սուլտաններուն ձեռքն է, եւ Ապտիւլ-Տամինի իշխանութեան ներքեւ խաղաղութիւն կը տիրէր։ Իսկ Երուսաղէմէ Ծամնդաւ իր աթոռը դառնալը աւելի հաւանական է որ ցամաքի ճանապարհով կատարած ըլլայ, այցելոլով Ասորիքի եւ Կոմագինէի կողմերը գաղթող եւ ցրուող Հայերուն՝ որոնք առաւելապէս Ամանոսի եւ Տաւրոսի լեռներուն վրայ ապահով դիրքեր կը փնտռէին, եւ յարմարագոյն տեղեր բերդեր եւ քաղաքներ կը գրաւէին կամ կը կազմէին եւ մանր իշխանութիւններ կը հաստատէին։ Վկայասէրին Ծամնդաւ դառնալը, եղելութեանց ժամանակագրական կապակցութիւնը յարգելով յարմարագոյն է դնել Հայոց 521 թուին, որուն ամանորը կ՚իյնար 1072 Մարտ 3ին, որով շուրջ 5 տարի տեւած կ՚ըլլայ անոր բացակայութիւնը, համեմատաբար բաշխելով այդ տեւողութիւնը Կոստանդնուպոլսոյ, Եգիպտոսի, Երուսաղէմի եւ Կոմագինէի վարյ։

« 882. Եգիպտոսի Մէջ   |   884. Գէորգի Գրուածը »
© Gratun.org