Gratun
Search  show page numbers   Sign in
« Ազգապատում, Հատոր Ա by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ․ Բարսեղ Ա․ Անեցի

925. Բարսեղի Նկարագիրը

Այսպէս վերջացաւ արդիւնաւոր կաթողիկոսի կը կեանքը, երբ տակաւին կրնար աւելի երկար ատեններ օգտակար ըլլալ ազգին եւ եկեղեցւոյն։ Գրեթէ 40 տարի էր յորմէհետէ եկեղեցական գործերու գլուխը կը գտնուէր Բարսեղ՝ Անիի եպիսկոպոս ձեռնադրուելէն ի վեր (§ 887), 32 տարի էր աթոռակից կաթողիկոսութենէն (§ 896), եւ 8 տարի միայն բուն կաթողիկոսութիւնը (§ 916), եւ չենք կարծեր որ 60 կամ առաւելն 65 տարեկանէ աւելի եղած ըլլայ մեռած ատենը, որովհետեւ Պահլաւունեաց սովորական կերպով՝ առաջին եիրտասարդութենէ բարձրագոյն աստիճաններու կը հասնէին նոյն տոյմէ եղող եկեղեցականները։ Որոշ տեղեկութիւն տրուած չէ իր ուսումնական արժանիքին համար, զոր շատ մեծ չենք ենթադիրլ, իբր զի Անիի մէջ գրական շրջանակներէ հեռու կը մնար, եւ կ՚երեւի իսկ թէ Ապիրատ Հասանեանի միւս զաւակներուն նման սկիզբէն զինուորական եւ քաղաքական կեանքին հետեւած էր, երբ մօրեղբօրը կամքով Անիի եպիսկոպոսութեան ձեռնադրուեցաւ, ազգային եկեղեցական շահերու պաշտպանութեան համար։ Ինչ որ Բարսեղի անունն ու արսիւնքը կը բարձրացընէ՝ իր վարչական կարողութիւնն է, որով գիտցաւ օտարներու ձեռաց ներքօի Հայաստանեայց եկեղեցին պաշտպանել, տիրապետողները մարդասէր կառավարութեան յորդորել, Մելիքշահէ նշանաւոր ազատութիւններ ընդունիլ, բազմացած կաթողիկոսները վերջացվել, կաթողիկոսութեան ամբողջ գործառնութիւնները ստանձնել, իր մօրեղբօր ու գլխաւորին պատիւր բարձր պահել՝ հակառակ անոր ձեռնաթափութեան, եւ վերջապէս նորահաստատ Հայ իշխանութեանց խորհրդական ու քաջալերիչ ըլլալ։ Իրաւամբ կ՚ողբար Շնորհալին այսպիսի հայրապետի մը անակնկալ կորուստը, թէ ըստ մեղաց մեր յաճախեալ նմին օրհասըն պատահեալ, եւ մեք կրկին թշուառացեալ ի փրկութեանց անյոյս եղեալ (ՉԱՓ. 556)։

« 924. Բարսեղի Մահը   |   926. Մեղրիկ և Ուրիշներ »
© Gratun.org